Home Udalosti v MAS
Udalosti v MAS

OPÄŤ ZO ZAUJÍMAVÝCH KÚTOV SVETA: USA, Mexico, Nikaragua, Japonsko, Bangladéš, Libanon sme v dňoch od 20. – 22. 7. 2015 privítali študentov, ktorí prišli ohodnotiť pripravenosť partnerstva na CLLD

Dňa 7.5.2015 sme venovali konferencii "LEADER a CLLD" cez NSRV, prezentácie nájdete tu!

V Košiciach sme 27.3.2015 absolvovali zaujímavú akciu Karpatskej nadácie, ktorá sa venovala mladým a ich (ne)zamestnanosti!

Dňa 11. 3. 2015 na pôde miestnej akčnej skupiny LEV zasadli zástupcovia miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev zoskupených v Národnej Sieti Slovenských MAS

PODUJATIE: „Ekologickí – Ekoturistickí” – zelená turistika šancou pre rozvoj poľskoslovenského pohraničia

Aj najmenšia obec regiónu MAS LEV - Pavľany ožila pri plánovaní budúcnosti

Fašiangovanie v obci Lúčka

Infosedenie v Brutovciach

Netradičná návšteva v kancelárii LEVa

Súťaž o najkrajší medovníkový domček dopadla výborne - postupne odovzdávame ceny! Tu je zopár návštev, ktoré si prišli prezrieť domčeky: deti z OlšaviceSpojená škola internátna - chlapciprváci z G. Haina LevočaSpojená škola internátna - dievčatá3 triedy I. st. školy G. Haina a tiež súkromné návštevy z Olšavice apod.

Komunálne voľby: ŠTATUTÁRI SAMOSPRÁV LEVa -  POSLANCI - VYHODNOTENIE VOLIEB

Zostrih o investíciách, ktoré sme prihlásili do súťaže NSRV "Projekty MAS"

Naša EKO súťaž bola vyhodnotená a jej výsledok je úžasný - fotky a diplomy!

Návšteva českých partnerov v MAS LEV sa konala 24.10.2014, okrem prípravy spoločnej publikácie sme sa venovali aj exkurzii

V realite sme konečne videli, ako sa žije vo veľmi ďalekej MAS Sdružení Západní Krušnohoří, kde sme nezaváhali spestriť Farmárske trhy v Údliciach aj našimi východniarskymi piesňami či tancom

Top rating pre MAS LEV

Slávnostné otvorenie oddychovej zóny v obci Lúčka a tomu predbiehala generačná mobilizácia

Brutovce - kronika obce slovom i obrazom

WORKSHOP 09.10.2014 "Vyskúšaj si svoje zmysly" SPRÁVAFOTODOKUMENTÁCIA

V dňoch 04.- 05.10.2014 bol  v ČR svoje skúsenosti z poľnohospodárskej činnosti odovzdať Ing. Fecko

WORKSHOP REMESIEL 25.09.2014SPRÁVAFOTODOKUMENTÁCIA

WORKSHOP REMESIEL 16.09.2014 - SPRÁVA, FOTODOKUMENTÁCIA

Poďte s nami na turistický sprievod smer Mohylky do územia MAS Šafrán - POZVÁNKA, PROGRAM, AKO NÁM BOLO, FOTODOKUMENTÁCIA

Organizujeme besedu, na ktorú Vás všetkých pozývame - téma: "Agroturizmus, rozvoj vidieka a využitie prírodného bohatstva" 09.09.2014 -SPRÁVAFOTODOKUMENTÁCIA

Nová publikácia je na svete Klenoty LEVa a jedinečnosti Šafránu

Brožúra vydaná k fotosúťaži z NSRVnaše 1.miesto a 3. miesto

DŇA 20.08.2014 SME ODPREZENTOVALI MAS A OBEC NEMEŠANY PRED RUMUNSKÝMI MÉDIAMI -INFORMÁCIA OD NICHĎALŠIA FOTODOKUMENTÁCIA

AKO BOLO NA PODUJATÍ MALÝ SEDLIACKY DEŇ? PREDSA VO VEĽKOM ŠTÝLE :-) .......... FOTODOKUMENTÁCIA

S PRVENSTVOM VO VARENÍ KAPUSTNICE NÁM POMOHLI ČESKÍ PARTNERI VO VYŠNEJ ŠEBASTOVEJ! FOTODOKUMENTÁCIAPOHÁR

V júli 2014 sme hostili študentov z krajín – Kamerun, India, Albánsko, Španielsko, Bangladéž, Ekvádor a Taliansko 1. deň,2. a 3. deň4. deňVYHODNOTENIE NA SPU NITRAFOTODOKUMENTÁCIA

13. KOLO VÝZIEV BOLO UZAVRETÉ DŇOM 03.09.2014!

SÚŤAŽ VYHLÁSENÁ PRE NAŠE OBCE - „Nechajme aj deťom našich detí šancu na kvalitné životné prostredie.  a nezabúdajme, že to, čo urobíme je niekoľkonásobne viac ako to, čo povieme.“FORMULÁR – 1. miesto obsadila obec Lúčka, 2. miesto obec Kurimany, 3. miesto nebolo udelené a cena bola poukázané pre dobrovoľnícke podujatie v meste Levoča v spolupráci s Mládežníckym parlamentom v mesiaci október

Prípravy na budúce programové obdobie

Folklór z MAS LEV odprezentovala skupina REWO počas partnerskej návštevy v ČR 14. - 15. 6.2014 - fotodokumentácia

Dňa 12.6.2014 sme privítali návštevu z Litvy, ktorej sme odprezentovali činnosť MAS - aj na blogu

Poďte sa nami na podujatie "Deň mlieka", ktoré sa bude konať na ekofarme Odorica v rámci projektu nadnárodnej spolupráce dňa 13.6.2014 - SPRÁVA Z PODUJATIA, VIRTUÁLNE PREHLIADKY, FOTODOKUMENTÁCIA

Otvorená scéna pod rúškom projektu "Odhaľme naše klenoty" bude mať svoj priestor dňa 11.6.2014 v LevočiSPRÁVA Z AKCIE - FOTODOKUMENTÁCIA

Pre všetkých včelárov a záujemcov o včelárenie sme pripravili akciu "DEŇ MEDU" v Klčove, dňa 16.05.2014 máte možnosť byť súčasťou!Prezentácia z workshopu! Propolis a medovina! Fotodokumentácia z podujatia! Deň medu a nové múzeum - aj v "Naše noviny!

14.5.2014 sme sa stretli so zástupcami Mládežníckeho parlamentu, aby sme rozdiskutovali nové vyhliadky pre spoluprácu!

OZ MAS LEV organizovalo odbornú exkurziu po poľnohospodárskych družstvách, farmároch a samostatne hospodáriacich roľníkoch v území MAS LEV určenú študentom stredných škôl - správa z akcie a fotografie!

Na exkurzii nás zachytilo v obci Dravce aj rádio Regina!

10. mája 2014 sme pokrstili nové trojrozmerné mapy a sprievodcu cykloturistikou na začiatku 21. ročníka turistického prechodu levočskou planinou - symbolický krst prebehol v početnej zostave, zopár fotografií nájdete tu!

09.04.2014 sme boli obdarení  vzácnou návštevou, Daniel Lipšic a jeho tím sa zaujímali o LEVí región!

Dňa 13.3.2014 prebehlo stretnutie na VÚC PSK k budúcemu programovému obdobiu, aj tam naše združenie aktívne participovalo!

 

07.03.2014 sa uskutočnilo stretnutie Združenia turizmu Levoča, na ktorom bude participovať aj MAS LEV, aby sa našli nové možnosti spolupráce a pripravili sa vyhliadky pre lepšie fungovanie CR

Dňa 06.03.2014 sme sa zúčastnili workshopu NSRV na tému "Mladí farmári a nový program rozvoj vidieka", kde Ing. Buraš odprezentoval pripravovaný Festival vína, medu a syra" , tiež projekt podporený cez MAS LEV. Informácie posúvame do územia a určite im budeme venovať pozornosť pri plánovaných pracovných stretnutiach v regióne!

Dňa 21.2.2014 bola MAS LEV odprezentovaná na VZ MAS Pod Vihorlatom

Konferencia "Ekonomický a sociálny rozvoj" dala dňa 20.02.2014 priestor našej predsedníčke predstaviť tému "komunitou vedený miestny rozvoj ako kľúč k podpore vidieckych oblastí"

Dňa 06.02.2014 sme sa zúčastnili zasadnutia NSS MAS v Tepličke nad Váhom

Dňa 05.02.2014 prebehlo stretnutie s MAS Šafrán k dohode o riadení časového harmonogramu spoločných aktivít v rámci projektu spolupráce

V Košiciach prebehlo odprezentovanie činnosti MAS LEV v rádiu Regina

Dňa 15.12.2013 sa konalo slávnostné otvorenie izby ľudovej kultúry v obci Bijacovce!

Dňa 04.12.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie - obnova a rozvoj vidieka, úloha MAS pri príprave stratégie

Dňa 29.11.2013 sa konalo koncoročné Valné zhromaždenie v obci Studenec, kde bol zároveň pripravený informačný seminár

Dňa 27.11.2013 prebehlo hodnotenie všetkých projektov, výsledky sú známe asú uverejnené v časti "Projekty"

Dňa 21.11.2013 zbilancovala činnosť MAS LEV naša predsedníčka na konferencii NSRV v Nitre

Dňa 15.11.2013 odprezentovala našu MAS predsedníčka LEVa na košickej konferencii "Podpora partnerstiev v programovom období 2014 - 2020"

Dňa 14.11.2013 sme zúčastnili konferencie NSRV "VSP sa pripravujú na nové programové obdobie", ktorá sa konala vo Vranovskom regióne

Poľské združenie "meralo kroky" do nášho regiónu......

Rozvojové partnerstvo (RRP) v spolupráci s obcou Brutovce zrevitalizovali PRAMEŇ POD SKALOU: Drevená dedina v obci Brutovce - POZVÁNKATLAČOVÁ SPRÁVAFOTKY Z PODUJATIA

V piatok 11.10.2013 sme sa v Nemšovej zúčastnili workshopu za účasti generálneho riaditeľa sekcie Programu rozvoja vidieka a LEADER

beseda „Ako sa naši starí rodičia stravovali a ako sa stravujeme dnes“ v rámci projektu spolupráce sa konala na Liptove, správa a fotodokumentácia

V L-rádiu odznela informácia o spoločnom projekte spolupráce MAS LEV s MAS Horný Liptov, vypočujte si ju!

V rámci projektu spolupráce Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša sa dňa 3.10.2013 konala beseda na Liptove!

V dňoch od 23.- 27.09.2013 sa zúčastnili zástupcovia MAS LEV na odbornej exkurzii v Dánsku pod organizačnou záštitou PO NSRV

Dňa 17.08.2013 bude MAS LEV súťažiť vo varení tradičnej polievky na podujatí Retrojurmak v Šafráne! Plagát s programom tu..... UŽ JE PO, UMIESTNILI SME SA NA PEKNOM DRUHOM MIESTE - ĎAKOVNÝ LIST A FOTKY sa zobrazia po kliknutí!

Dňa 31.07.2013 zasadli členovia Správnej rady a Valné zhromaždenie MAS LEV, o.z., aby poriešili akútne problémy združenia

Dňa 17.07.2013 a 02.08.2013 sa konalo stretnutie zástupcov MAS Šafrán a MAS LEV kvôli novému projektu spolupráce: foto z MAS Šafrán, foto z MAS LEV

Dňa 02.07.2013 prebehlo v zasadačke kancelárie MAS LEV, o.z. hodnotenie 8 projektov odovzdaných v rámci 11. kola výziev

Dňa 24.06.2013 sme sa stretli s MAS Horný Liptov kvôli projektu spolupráce Vizitky Liptova a Spiša

Členovia MAS LEV zažili v dňoch 19.- 20.6.2013 atmosféru LeaderFEST 2013, tento krát v ČR

V dňoch 15.-16.6.2013 MAS LEV odprezentovala svoj kultúrny potenciál v meste Břidličná (MAS Rýmařovsko) prostredníctvom skupiny REWO

Dňa 10.06.2013 sme privítali krátku návštevu zo Škótska

Počas leta 2013 sa konali v území MAS LEV zaujímavé podujatia - čítajte viac, ako sa obce angažovali ........!

Predstavujeme Vám nášho člena SOŠ Majstra Pavla v Levočiodboryviac fotografií

4. ročník Festivalu vína a  medu, pozvánka bližšie................................

Tlačová správa: Nie kráteniu výdavkov v návrhu EU rozpočtu na oblasť Rozvoja vidieka!

SPOZNAJ SPIŠSKÝ JERUZALEM v dňoch od 16. - 19. mája 2013 na Spišskej kapitule, čítajte viac!

NSS MAS má nového predsedu aj podpredsedu, čítajte viac na stránkach Národnej siete!

Druhý májový víkend sme venovali exkurzii v LGD Kraina sw. Anny, kde aj naši hudobníci odprezentovali potenciál MAS LEV

O budúcej podobe programu LEADER, CLLD a skúsenostiach sme sa dozvedeli v Trenčíne, kde sa konala konferencia 06.- 07.05.2013, čítajte viac!

Medzinárodný festival regiónov, kde môžete 9. júna predstaviť a predať svoje výrobky ......!

Na svete je nové aprílové číslo časopisu 2013, môžete si ho prečítať tu!

Dňa 19.04.2013 sme zrealizovali exkurziu pre obce Vranovského regiónu, SPRÁVA Z AKCIE

Dedina roka 2013 - zapojte sa!

OPAKOVANÁ VÝZVA NA DODANIE CENOVEJ PONUKY PRE SPRACOVANIE DVD

VSP sa pripravujú na nové programové obdobie, o čom svedčí aj konferencia "Spojme sa pre rozvoj vranovského regiónu", kde bude MAS LEV informačnou podporou - fotodokumentácia z konania

Akú podobu bude mať integrovaný rozvoj vidieka PSK v novom programovom období - aj o tom sa diskutovalo 15.02.2013!

V Detve sa konalo dôležité stretnutie MAS, VSP so zastúpením RO MPaRV SR aj MDVRR SR

Oznam o stretnutí aktérov vidieka na pôde PSK

Školenia k CLLD z decembra 2012 boli pre účastníkov prospešné

Spišský Jeruzalem sa nachádza v území MAS LEV

Na MsÚ Levoča sa rokovalo o vytváraní klastrov

Predvianočný týždeň bude venovaný školeniam pre zastupiteľov obcí, poslancov, pracovníkov a ďalších aktérov k témam súčasného Leadra a jeho budúcnosti v podobe CLLD (komunitne vedený rozvoj)

Medzinárodná konferencia "Vidiek súčasnosti a vidiek v roku 2020" sa konala koncom novembra 2012 v Únovciach pod záštitou  NSS MAS, bližšie tu: PROGRAM, INFORMÁCIE

Obec Klčov obsadila krásne druhé miesto v "Súťaži o najkrajšiu obec Slovenska 2012"

Andrea Hradiská prezentovala NSS MAS na MPRV SR

Poľská MAS bude mať atraktívny program v území MAS LEV počas 4 októbrových dní, program, SPRÁVA Z EXKURZIE

NSS MAS bola prijatá do rodiny ELARD dňom 25.09.2012 v Marseille, web tejto európskej siete

MAS LEV sa sprezentovala pre návštevníkov z Litvy dňa 25.09.2012, fotodokumentácia

Odborná exkurzia v Rakúsku zaujala viacerých členov MAS LEV. Konala sa v dňoch od 12. do 15. 09.2012....

Počas letných dní sa konali v území MAS LEV zaujímavé podujatia, za čo vďačíme aj projektu spolupráce

Naša MAS sa prezentovala v Českých Budějoviciach na Země Živitelka

Naša MAS sa prezentovala na Agrokomplexe, fotodokumentácia

Účasť na workshope v Hrušove dňa 10.7.2012

Regionálny informačný seminár Leader v Ždani sa konal 2.7.2012 a jeho výstup z RP NSRV Košice nájdete tu!

Účasť na Slávnostiach mesta Břidličná v rámci projektu spolupráce

Tlačová správa z podujatia LeaderFEST 2012

Účasť našej MAS na podujatí Leader event 2012 v Bruseli 27.4.- 28.4.2012Review of the Leader Event 2012 from ENRD, Spravodajca NSRV

Jednanie slovenských a českých partnerov, na základe pozvania NSRV SR, ktoré sa konalo v Kysuckom Novom Meste

Účasť našej MAS na výstave AGROTRAVEL 2012 Zasadnutie NSS MAS a workshop v území MAS KRAS sa konali dňa 16.3.2012

Účasť MAS LEV na zasadnutí MASiek v Ždani dňa 13.3.2012

Prezentácia MAS na výstave v Snine po organizačnou záštitou PO NSRV, pozvánka

Príprava LeaderFESTU 2012 po všetkých zasadnutiach MAS LEV začína intenzívne januárom 2012

Mikulášske balíčky sa rozdávali v území MAS LEV

Konferencia NSRV v Senci: výstup 1. pracovnej skupiny, výstup 2. pracovnej skupiny, výstup 3. pracovnej skupinyvýstup 4. pracovnej skupiny

Konferencia projektu "Poľsko - slovenské stretnutia lídrov", pozvánka a program konferencie

Pracovné stretnutie výboru NSS MAS v Detve 28.11.2011

Konferencia v území MAS LEV k Leadru a jeho budúcnosti 23.11.2011, príspevok z TV Levoča

Povinná účasť na školení "Správa registratúry" dňa 22.11.2011, certifikát

Stretnutie s pracovníkmi MAS Beskid Gorlických ku pripravovanej konferencii dňa 21.11.2011

Workshop NSS MAS, KOMUNIKÉ ZO STRETNUTIA NSS MAS

Odborná exkurzia slovenských MAS v Poľsku pod organizačnou záštitou NSRV

Terénny monitoring v území MAS LEV

Medzinárodné stretnutie národných sietí MAS sa konalo v Přelouči

Pracovné stretnutie poľskej a slovenských MAS v rámci projektu "Poľsko - slovenské stretnutia Lídrov"

Odborná exkurzia Taliansko - September 2011, Článok uverejnený v časopise "Dolomitten"!

Exkurzia pre poľskú MAS v regióne MAS LEV sa konala 9.9.2011

Účasť na školení pre manažérov MAS - Donovaly 2011, závery publikované MPaRV SR

Zpravodaj venkova 09/2011 - hlavná téma Země Živitelka i NSS MAS očami A. Hradiskej

Země Živitelka 2011 hostila aj našu MAS

MAS LEV sa prezentovala na Agrokomplexe 2011 v Nitre, Diplom o účasti v súťaži

2. Zasadnutie NSS MAS a odobrná exkurzia v Horných Salibách (MAS SČV)

Konferencia v Štramberku

Putovná aktivita skrz regiónom MAS LEV s manažmentom ostatných slovenských MAS

Zasadnutie Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín (Video záznam)

INFODEŇ MAS LEV vo veľkom štýle

Z Valného zhromaždenia (príspevok z TV LTM)

Predsedkyňa MAS LEV v Bruseli

Medzinárodná konferencia Senec

MASka k MASke sadá, rovný rovného si hľadá ..........

V našom regióne sme prijali MAS z Estónska

Spolupráca s Francúzmi

Exkurzia v Estónsku

Záverečná konferencia študentov zo zahraničia

Účasť na Agrokomplexe

Hodnotenie ISRÚ zahraničnými študentmi v regióne MAS 2010

Prezentovanie MAS LEV v Olomouci na Medzinárodnej konferencii

Stretnutie Regionálnych pracovísk NSRV SR a MAS v Detve

Stretnutie MASiek v Liptovskej Sielnici

Slovo predsedkyne MAS k spusteniu programu Leader

Stretnutie SR - PL - ČR aktérov vidieka 2009

Vianočné  stretnutie samospráv 2009

Leader konferencia v Gorliciach

Ponuky na spoluprácu od MAS z členských krajín EÚ

Ďakovné listy z FEŠRR SPU

Medzisektorové partnerstvo - nástroj miestneho rozvoja
Účasť na konferencii Leader v Poľsku , obrazová dokumentácia
Medzinárodná konferencia NSRV SR v Senici , obrazová dokumentácia
3. zasadnutie Valného zhromaždenia MAS LEV, o.z. zo dňa 20.08.2009 , obrazová dokumentácia
Našu MAS LEV, o.z. navštívili zahraničný študenti , obrazová dokumentácia
MAS LEV, o.z. privítala návštevu z Litvy , obrazová dokumentácia
Účasť MAS LEV, o.z. na Leader Feste , obrazová dokumentácia
Stručná správa z 2. zasadnutia VZ zo dňa 25.11.2008 , obrazová dokumentácia
Správa o priebehu a výsledku výberového konania pre MAS LEV, o.z. , obrazová dokumentácia
Návšteva členov MAS LEV, o.z. v Rymařove , obrazová dokumentácia
Napísali o nás
1. oficiálne zasadnutie Valného zhromaždenia MAS LEV, o.z. zo dňa 25.6.2008 , obrazová dokumentácia
Májové stretnutie samospráv levočského okresu , obrazová dokumentácia
Školenie pre manažérov MAS v Čechách a Rakúsku , obrazová dokumentácia
Vyhodnotenie súťaže "O ľuďoch s ľuďmi" s diplomom a ocenením obrazová dokumentácia
Návšteva hodnotiacej komisie "O ľuďoch s ľuďmi" obrazová dokumentácia
Správa zo stretnutia všetkých samospráv okresu Levoča z 18.1.2008 obrazová dokumentácia
Správa zo školenia potencionálnych členov MAS obrazová dokumentácia
Správa zo stretnutia miestnej akčnej skupiny (MAS) , obrazová dokumentácia
Pracovné stretnutie za účelom vypracovania rozvojovej stratégie , obrazová dokumentácia
Pracovné stretnutie s inštitúciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu , obrazová dokuemntácia
Pracovné stretnutie starostov, primátorov a poslancov , obrazová dokumentácia
Pracovné stretnutie miestnych aktivistov a živnostníkov , obrazová dokumentácia
Pracovné stretnutie s českou MAS , obrazová dokumentácia
Celkové vyhodnotenie dotazníkov prieskumu verejnej mienky a podnikateľského sektora
Výstupy I. etapy projektu "Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu" obrazová dokumentácia
Stretnutie zástupcov tretieho sektora okresu Levoča , obrazová dokumentácia
Dni vidieka 2007 v NR SR
Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu
Výsledky dotazníka škôl levočského okresu
Výsledky dotazníka škôl levočského regiónu - podrobnejšia správa
Workshop: Škola - aktér regionálneho rozvoja , obrazová dokumentácia
Stretnutie starostov obcí levočského regiónu k prístupu LEADER , obrazová dokumentácia

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting