Home
PDF Vytlačiť E-mail

10. KOLO VÝZIEV JE URČENÉ SAMOSPRÁVAM A TRVAŤ BUDE DO 30.04.2013!

Výzva č. 29/PRV/MAS 04 - Výzva č. 10/4.1 ISRÚ/2013

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Príloha č. 1 k ŽoNFP

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časť

Výzva č. 30/PRV/MAS 04 - Výzva č. 10/4.2 ISRÚ/2013

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1 k ŽoNFP

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časť

Ďalšie dokumenty súvisiace s výzvou 10. kola:    

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.13 platná a účinná od 13.03.2013

Prílohy k usmerneniu - príloha č.1, príloha č.2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5, príloha č. 7, príloha č. 8, príloha č. 9, príloha č. 10, príloha č. 11, príloha č. 12, príloha č. 13, príloha č. 14, príloha č. 15, príloha č. 16, príloha č. 17, príloha č. 18) a

 

Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3                                                                                                                                                                                  

Príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov 

Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov platné od 13.03.2013

 


Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii „Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.“         

Dodatok č. 1     

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5

Dodatok č. 6

Dodatok č. 7

Dodatok č. 8

Dodatok č. 9 

Dodatok č.10 zo dňa 12.11.2012

Dodatok č.11

Dodatok č.12

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting