Užitočné odkazy Vytlačiť

 

PRV 2014 - 2020 bol schválený

 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Národná sieť rozvoja vidieka SR

European LEADER Association for Rural Development

eDotacie.sk

LEADER + : Stránky o iniciatívě LEADER+ v České republice

Nové! Návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm