Home Samosprávy regiónu MAS Klčov
Návšteva hodnotiacej komisie "O ľuďoch s ľuďmi" PDF Vytlačiť E-mail

 

Projekt o ľuďoch s ľuďmi je súťažou pre rôzne územné jednotky. Ide o podporu miestnej demokracie a kompetícia je uznávaná v krajinách V4. Náš región, vymedzený formálnymi administratívnymi hranicami - okres Levoča, sme toho roku prihlásili ako jedného z kandidátov, keďže sme celý rok 2007 aktívne spolupracovali s miestnymi obyvateľmi. Pri plánovaní stratégie rozvoja sa sami ľudia spolupodieľali na formulácií aktivít, ktoré bude potrebné vykonať pre dosiahnutie sociálneho a ekonomického trvalo udržateľného rozvoja. Proces bol zároveň prirodzeným spôsobom vytvárania miestnej akčnej skupiny (MAS).

Uvedené aktivity sme podrobne popísali vo formulároch a prihlásili celú snahu do vyhláseného „preteku“. V prvom kole sme sa spolu s 5 prihlásenými ocitli v užšom výbere. Preto nás dňa 14.2.2008 navštívila trojčlenná komisia, aby zistila, či sa aktivity v území vykonávajú podľa uvedeného v prihláške do súťaže. Vysvetlili sme im prístup, filozofiu a postupy, ktoré využívame pri spolupráci a komunikácii s ľuďmi a pri spracovávaní stratégie typu Leader. Na stretnutie prišli aj starostovia z obcí Granč – Petrovce, Behárovce, Dúbrava, Oľšavica, Vyšné Repaše a aktivistka z Poľanoviec H. Iľašová, ďalej zastupitelia z mesta Levoča Ing. R. Sloboda a A. Lazorová. Za našu organizáciu CPK Levoča sme boli takmer v plnom zastúpení.

Z celého hodnotenia sme mali veľmi dobrý pocit, keďže členovia boli presne takí, ako znie názov súťaže – ľudskí a milí. Hodnotenie sa nieslo v priateľskom duchu. Hoc by sme aj neboli víťazmi, zážitok zo zapojenia sa do tejto prestížnej súťaže je pre nás výrazný.

Ďakujeme všetkým ľuďom, podnikateľom, starostom a primátorom, ktorí s nami v území spolupracujú a držme si prsty, aby tieto aktivity viedli k pozitívnym zmenám v našom regióne.

Spracoval:
Ing. Katarína Pjatáková, CPK Levoča


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting