Home Samosprávy regiónu MAS Dúbrava
1. oficiálne zasadnutie Valného zhromaždenia MAS LEV, o.z. zo dňa 25.6.2008 PDF Vytlačiť E-mail


Zasadnutie Valného zhromaždenia viedla riaditeľka CPK Levoča Ing. Andrea Hradiská. Na úvod privítala všetkých zúčastnených a stručne zhrnula význam a cieľ iniciatívy vytvoriť integrovanú stratégiu CR a založiť občianske združenie, ktoré bude mať patronát nad realizáciou stratégie. Vysvetlila prácu prípravného výboru a najmä prechod povinností a zodpovednosti na zvolené orgány na VZ. Prítomní boli oboznámení s rokovacím poriadkom, ako aj s upravenými stanovami a nato začala už časť volenia do orgánov MAS. Pred každým hlasovaním boli vysvetlené úlohy toho ktorého voleného členstva. Vybraní boli 2 zapisovatelia a 2 overovatelia, tiež volebná komisia pre sčítavanie hlasov pozostávajúca z 3 členov so zastúpením z rôznych sektorov.

Výsledky hlasovania:
Predseda: Ing. Andrea Hradiská
Podpredseda: Peter Pitoňák
Správna rada: Peter Pitoňák, Jozef Molčan, Ing. Ladislav Maturkanič, Ing. Monika Fabiánová, Miroslav Čurilla, Ing. Iveta Chomjáková, CSc., Peter Hvizdoš
Monitorovací výbor: Ing. Iveta Polláková, Marta Vrábľová, Ing. Katarína Pjatáková, Helena Iľašová
Revízna komisia: Imrich Sivák, Ing. Zuzana Šínová, Anna Gombasecká
Programový výbor: Jozef Komara, Igor Polomský, Emília Gadušová, Mária Mlynárová, Mgr. Milan Smižanský, Alena Danajková, Zuzana Bereghazyova
Výberová komisia: Ondrej Hovančík, Mgr. Jozef Bača, Mgr. Ján Pivovarníček, Stanislav Janščák, Štefánia Múdra, Jana Hrušovská, Alena Danajková, Bc. Dana Palza

Záver bol tvorený diskusiou, ďalšími návrhmi, opätovným zhrnutím výsledkov volieb.

Ing. Katarína Pjatáková
regionálny expert a PM CPK Levoča


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting