Home Samosprávy regiónu MAS Domaňovce
Návšteva členov MAS LEV, o.z. v Rymařove PDF Vytlačiť E-mail

 

V dňoch 5.9 – 7.9.2008 sme previedli recipročnú návštevu v meste Rymařov (ČR) súvisiacu s budovaním partnerstva našich miestnych akčných skupín. Na tejto trojdňovej návšteve sa zúčastnila Ing. Andrea Hradiská (predseda MAS LEV, o.z.), Ing. Katarína Pjatáková (regionálny expert CPK Levoča), starosta obce Lúčka Ľubomír Tatranský a RNDr. Viera Labudová za SOUP Majstra Pavla ako aktívneho člena občianskeho združenia MAS LEV, o.z. Starostlivosť o nás, ako i ďalších partnerov z Poľska a Nemecka bola na vysokej úrovni. Zo Slovenska sa tohto stretnutia na "Dřevařských, lesnických a mysliveckých dnech 2008" zúčastnili i zástupcovia ich partnerského mesta, ktorými sú Krompachy. K celkovej dobrej atmosfére prispel tak i súbor Krompašan. Ďalším hlavným kultúrnym programom boli vystúpenia trubačov, výtvarné súťaže, sokolníci, Dan Bárta, Ali Morovič, atd.

Keďže tieto dni boli venované vidieku a lesu, stali sme sa aj my pozvanými na atraktívne súťaže a boli sme oboznámení so spôsobmi zaobchádzania a nastoľovania trvalo udržateľného využívania lesov. K lepšiemu poznaniu okolia a prírody sme boli pozrieť na vrchu Praděd, ako najkrajšiemu skvostu tejto oblasti a pri Karlovej Studničke., ktorá je napojená červenou trasou na Malú Morávku (jedna z hlavných rekreačných obcí v Jeseníkoch).

Ďalším našim bodom v harmonograme bolo riešenie medzinárodnej spolupráce na oboch stranách, kde partneri majú záujem na svojej časti dobudovať pešie turistické chodníky, cyklotrasy. Naša spolupráca sa môže realizovať na úrovni MAS práve v získaní skúseností a zručností v tejto oblasti. Uvedomili sme si, že sú majstri v tom, ako i z menej zaujímavého miesta, urobiť atrakciu pre turistov.

Región MAS Rymařov je podobným územím ako okres Levoča. Svoj potenciál využíva pre rozvoj cestovného ruchu a ponúka služby zimného a letného turizmu. Preto sú vhodným partnerom pre riešenie problémov a požiadaviek rozvoja služieb v cestovnom ruchu. Predpokladáme, že nadviazaním užšej spolupráce dokážeme spoločne dospieť k lepšiemu využitiu zdrojov a prispieť k efektívnej výmene skúseností. Toľko stručné informácie, malá fotogaléria a amatérska videodokumentácia.

Spracovanie: Ing. Katarína Pjatáková
regionálny expert CPK Levoča
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting