Home Kalendár formálnych aktivít

Základné línie formálnych aktivít v MAS LEV od jej schválenia:

ROK 2015

· Zasadnutie Valného zhromaždenia so slávnostným ukončením programu LEADER cez PRV 2007 - 2013 dňa 21.08.2015

· Informačné školenie pre členov MAS dňa 15.7.2015

· Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 25.03.2015

· Zasadnutie Advokačnej komisie NSS MAS 10.03.2015

· Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 28.01.2015

ROK 2014

· Zasadnutie Revíznej komisie dňa 25.11.2014

· Zasadnutie Monitorovacieho výboru dňa 25.11.2014

· Zasadnutie Správnej rady dňa 20.08.2014

· Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 29.07.2014

·  Informačné školenia pre členov MAS dňa 08.07.2014

·  Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 30.06.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 30.06.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 29.05.2014

·  Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 28.5.2014

·  Informačné školenia pre členov MAS dňa 28.5.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 19.05.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 13.05.2014

·  Pracovné stretnutie s poslancami NR SR dňa 29.04.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 11.04.2014

·  Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 19.3.2014

· Informačné školenia dňa 19.3. a 20.3.2014

·  Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 19.2.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 17.2.2014 kvôli vyhodnoteniu cenových ponúk

·  Zasadnutie Monitorovacieho výboru 12.2.2014

·  Zasadnutie Správnej rady dňa 23.1.2014

 

ROK 2013

· Monitoring v území MAS LEV - priebežný

· Zasadnutie Správnej rady dňa 30.12.2013 kvôli vyhodnoteniu cenových ponúk

· Zasadnutie Správnej rady dňa 18.12.2013

· Zasadnutie Revíznej komisie dňa 12.12.2013

· Zasadnutie Správnej rady dňa 29.11.2013

· Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 29.11.2013

· Monitoring v území MAS LEV september 2013

· Zasadnutie Výberovej komisie dňa 27.11.2013

· Zasadnutie Správnej rady dňa 11.11.2013 kvôli losovaniu členov do VK

· Zasadnutie Správnej rady dňa 22.10.2013

· Monitoring v území MAS LEV 12.9.2013

· Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 31.07.2013

· Zasadnutie Správnej rady dňa 30.07.2013

· Monitoring v území MAS LEV júl 2013

· Zasadnutie Správnej rady dňa 15.07.2013

· Zasadnutie Výberovej komisie k hodnoteniu projektov 11. kola výziev sa konalo dňa 02.07.2013

· Zasadnutie Správnej rady k losovaniu členov do VK dňa 24.06.2013

· Zasadnutie Výberovej komisie k hodnoteniu projektov 10. kola výziev sa konalo dňa 20.05.2013

· Zasadnutie Správnej rady k losovaniu členov do VK dňa 13.05.2013

· Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 26.03.2013

· Zasadnutie Správnej rady dňa 20.02.2013

· Zasadnutie Výberovej komisie k hodnoteniu projektov 9. kola sa konalo dňa 15.02.2013

· Zasadnutie VZ a oficiálne otvorenie nového roku sa kvôli kalamite konalo v transformovanej forme programu dňa 07.02.2013, ďalšie sa pravdepodobne bude konať ešte v mesiac február

· Zasadnutie komisie z členov SR k vyhodnocovaniu cenových ponúk a losovaniu členov VK sa konalo dňa 31.01.2013!

· Zasadnutie komisie z členov SR k vyhodnocovaniu cenových ponúk dňa 07.01.2013

· Zasadnutie komisie z členov SR k vyhodnocovaniu cenových ponúk dňa 02.01.2013

ROK 2012

· Zasadnutie RK dňa 28.12.2012

· Zasadnutie SR dňa 20.12.2012

· Zasadnutie MV dňa 19.12.2012

· Zasadnutie SR dňa 04.12.2012

· Školenie Monitorovacieho výboru dňa 30.11.2012

· Zasadnutie Výberovej komisie k hodnoteniu projektov dňa 19.11.2012

· Zasadnutie SR dňa 12.11.2012

· Zasadnutie SR dňa 11.07.2012

· Zasadnutie SR dňa 22.06.2012 - SR zrušená kvôli nepredvídaným udalostiam a neprítomnosti 2 členov

· Zasadnutie pracovného tímu k realizácii projektu spolupráce dňa 18.06.2012

· Zasadnutie VZ dňa 28.3.2012

· Zasadnutie SR k vyhodnoteniu prieskumu trhu na účtovnícke služby a organizačného pracovníka dňa 27.3.2012

· Zasadnutie SR k vyhodnoteniu prieskumu trhu na dodanie propagačných predmetov dňa 6.3.2012

· Zasadnutie SR k vyhodnoteniu prieskumu trhu na pracovníkov kancelárie MAS dňa 24.2.2012

· Zasadnutie 3 členov SR k vyhodnoteniu prieskumu trhu na dodanie kancelárskych a hygienických potrieb, tlač časopisu dňa 26.1.2012

 

ROK 2011

· Zasadnutie Správnej rady, Monitorovacieho výboru, Revíznej komisie a Valného zhromaždenia dňa 21.12.2011

· Mimoriadne zasadnutie SR dňa 16.12.2011

· Zasadnutie Správnej rady a schválenie projektov zo 7. kola výziev dňa 18.11.2011

· Hodnotenie projektov výzvy č. 7 dňa 11.11.2011

· Losovanie členov Výberovej komisie 07.11.2011

· Zasadnutie Správnej rady 28.09.2011

· Zasadnutie Správnej rady 24.08.2011

· Hodnotenie projektov výzvy č. 5 a 6 v dňoch 10. - 12.08.2011

· Zasadnutie Správnej rady dňa 05.08.2011

· 10. Zasadnutie VZ dňa 15.06.2011

· Hodnotenie 6 projektov zo 4. kola výziev 27.04.2011

· 9. Zasadnutie VZ dňa 20.04.2011

· Losovanie členov do výberovej komisie a vyhodnotenie dodaných cenových ponúk na propagačné predmety dňa 18.04.2011

· Zasadnutie Správnej rady dňa 18.04.2011

· Zasadnutie NSS MAS dňa 12.4.2011 v Levoči

· Zasadnutie Správnej rady 28.02.2011 (k schváleniu projektov z tretej výzvy)

· Hodnotenie projektov z tretej výzvy 18.02.2011

· Zasadnutie Správnej rady 14.02.2011 (aj k losovaniu členov do VK)

· Infodeň v MAS LEV a 8. Zasadnutie VZ dňa 29.1.2011 (k voľbám do orgánov MAS)

· Zasadnutie 3 členov SR k vyhodnoteniu prieskumu trhu na pracovníkov dňa 2.1.2011

 

ROK 2010

· Zasadnutie Monitorovacieho výboru a Revíznej komisie 22.12.2010

· 7. Zasadnutie VZ 16.12.2010

· Zasadnutie Správnej rady 16.12.2010

· V spolupráci s CPK Levoča - školenie pre starostov k napĺňaniu ich PHSR a jednanie ohľadom možných projektov spolupráce 10.12.2010

· Zasadnutie Správnej rady 06.12.2010

· K 06.12.2010 bolo vyhlásené 4. kolo výziev pre opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Diverzifikácia PĽH činnosti

· K 13.09.2010 bolo vyhlásené 3. kolo výziev pre opatrenia: Vzdelávanie, Marketing, Podnikatelia - ubytovanie na súkromí (časť A)

· 6. Zasadnutie VZ 28.9.2010

· Zasadnutie Správnej rady 16.08.2010

· Zasadnutie Správnej rady 10.06.2010

· Hodnotenie 21 prijatých projektov 2. kola výziev - školenie a hodnotenie v dňoch 27.-28.5.2010

· Losovanie členov výberovej komisie pre hodnotenie 2. kola 10.05.2010

· Zasadnutie Správnej rady 09.04.2010

· 5. Zasadnutie VZ - 12.3. 2010

· Zasadnutie Správnej rady 05.03.2010

· Vyhlásená 2. výzva na externých hodnotiteľov 09.04.2010

· Hodnotenie 16 prijatých projektov 1. kola výziev - školenie a hodnotenie v dňoch 25.02. až 26.02.2009

· Losovanie členov výberovej komisie 11.02.2010

· Zasadnutie Správnej rady 21.01.2010

· K 02.02.2010 bolo vyhlásené 2. kolo výziev pre opatrenia: Základné služby, Obnova a rozvoj obcí, Marketing

 

ROK 2009

· Zasadnutie Správnej rady 22.10.2009

· Zasadnutie so starostami 23.12.2009

· Vyhlásená 1. výzva na externých hodnotiteľov 18.12.2009

· K 1.12.2009 bolo vyhlásené 1. kolo výziev pre opatrenia: Základné služby, Obnova a rozvoj obcí, Vzdelávanie

· 4. Zasadnutie VZ - 02. 11 .2009

· 3. Zasadnutie VZ - 20.08.2009

· Zasadnutie Správnej rady 28.04.2011

Ostatné iniciatívy v MAS LEV, o.z. od roku 2009 - 2011

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting