Home Samosprávy regiónu MAS

NAŠE MALEBNÉ OBCE V OBRAZOCH SI PREHLIADNITE KLIKNUTÍM TU!

 

POPIS ÚZEMIA "LEVa"

Územie pôsobenia MAS je takmer totožné s administratívnym vymedzením okresu Levoča, nespadajú do neho len obce Spišský Hrhov a Vyšný Slavkov.  Región susedí na západe s okresom Poprad, na severe s okresmi Kežmarok a Sabinov, na Východe s Prešovským a na juhu so Spišsko - Novoveským okresom. Územie predstavuje z prírodného hľadiska výnimočne pestré a hodnotné územie. Zasahuje tu viacero krasových území – južná, stredná a severná časť Braniska až po unikátnu travertínovú kopu v okolí Spišského Podhradia. Najmä tieto predstavujú klenotnicu početných geomorfologických tvarov, najznámejšie a najväčšie skalné brány a veže sú na Rajtopíkoch, v sústave travertínov sa nachádza mimoriadne cenná kopa Sivej Brady. Významné sú i prírodné rezervácie Hájik a Na bani, vyhlásené chránené územia – NPR Dreveník, Sivá Brada, Rajtopíky. Prírodné pamiatky Ostrá hora, Zlatá brázda, Jazierko na Pažiti, Podhoranské a Jazerec. Do katastrálneho územia  Spišského Podhradia zasahuje časť „Travertínová kopa Sobotisko“. V katastrálnom území Levoče sa nachádza chránený areál Uhliská (Kohlwald). Jedná sa o maloplošné chránené územia, ktorých celková výmera predstavuje 0,6 % z celkovej výmery. Zaradená do MCHÚ je tiež PP Čertova diera, PP/CHÁ Hrádok, Kinwald, Krúžok, Jereňáš, Prostredný vrch-Kráľovec, CHKO Levočské vrchy.

Okresom preteká viacero menších vodných tokov, najväčší z nich je však Levočský potok, ktorý je ľavostranným prítokom Hornádu  a má 27km.Na hornom toku (po Levoču) tečie Levočskou dolinou, tam je v lokalite Kováčova vila vybudovaná malá vodná nádrž. Medzi Levočou a obcou Lieskovany meandruje, pričom tok opisuje tvar obráteného písmena „J“.  Vlievajú sa do neho sprava Závadský potok, Zimný potok, Peklisko, Pekliansky potok, Lesný potok (594,4 m n. m.), Vápenistý potok, Fedorkin jarok, Krupný jarok, Končistý potok, Bicír (472,0 m n. m.), Iliašovský potok; zľava Uložiansky potok, potok z oblasti Kútov, Križný potok, Krčmárov jarok a Odorica. Najvyšším vrchom je Čierna hora 1289m a zaujímavé sú i ďalšie vrchy - Siminy 1287m, Ihla 1283m, Repisko 1251m, Kuligura 1250m, Javorina 1224m, Zámčisko 1236m, Škapova 1232m, Čiernohuzec 1216m, Derežova 1214m).

Osídlenie regiónu  je známe už z predhistorického obdobia. Odkryté archeologické náleziská sú -  Dreveník, Spišské Podhradie a Myšia Hôrka pri Spišskom Štvrtku. Oblasť Levočských vrchov bola osídlená od 7.stotročia slovanským obyvateľstvom avšak výraznejšie bola osídľovaná až od 13.storočia. Po pustošivých tatárskych vpádoch umožnili uhorskí panovníci v 13. až 14. st. usadiť sa vo vyplienenej krajine nemeckým kolonistom, ktorí dostali osobitné hospodárske výhody. Pod vplyvom  baníctva a remesiel sa v blízkosti pohoria vyvinuli mestská sídla Levoča, Kežmarok a Ľubica. Neskôr v 13. až 15.st. boli odlesnené doliny dosídlené valašským obyvateľstvom  - Torysky, Repaše, Oľšavica. Starší obyvatelia územia sa snažia zachovať zvyky a kultúru svojich predkov, ktorí sa významne venovali rôznym remeslám a ľudovým zvykom.

Komparatívne výhody územia:

v vysoká koncentrácia kultúrno – historických zdrojov

v bohatý prírodný potenciál

v existujúce ľudské kapacity pre riadenie a podporu rozvoja vidieka

v dobré medziľudské vzťahy

v infraštruktúra cestovného ruchu

v dlhodobé tradície

v čisté životné prostredie a malebná scenéria

 

Zaujímavosti o jednotlivých obciach si môžete prečítať v individuálnych podkategóriách tejto záložky!

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting