Home Činnosť orgánov MAS a interné dokumenty Správna rada
Zasadnutia Správnej rady

Aktuálna zostava členov Správnej rady schválená po voľbách zo dňa 19.02.2014:

Ing. Andrea Hradiská (predseda MAS LEV) - súkromný občiansky sektor

Predseda si spomedzi zvolených členov Správnej rady vybral v zmysle stanov svojho podpredsedu

Mgr. Peter Pitoňák (podpredseda MAS LEV) – obec Granč-Petrovce  (verejný sektor)

Igor Polomský – obec Beharovce (verejný sektor)

Jozef Komara – obec Brutovce (verejný sektor)

Milan Ondruš – SLOVNORMAL, s.r.o. Granč - Petrovce  (súkromný podnikateľský sektor)

Mgr. Zuzana Beregházyová – bytom Levoča (súkromný občiansky sektor)

Ing. Eduard Buraš – Združenie FEMAN, Spišská kapitula (súkromný občiansky sektor)

 

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY, PLÁNY A ZÁZNAMY - zaheslovaná časť pre členov

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting