Home MAS LEV, o.z. a stratégia Základné údaje
Základné údaje PDF Vytlačiť E-mail

                       

Názov:   Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo:     Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 

 

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa:                                        08.09.2008, číslo spisu VVS / 1 -900/90 - 32514

IČO:       42084636

 

 

Údaje aktuálne k obdobiu podania žiadosti o NFP na PPA a k 31.12.2007 : 

Počet obyvateľov

31 017

Rozloha

327,91 km²

Hustota obyvateľstva

94,6

Počet obcí

31

Z toho mestá (vymenovať)

Levoča, Spišské Podhradie

Počet obyvateľov najväčšej obce

Obec so štatútom mesta 14 716 (Levoča)

Obec bez štatútu mesta 2400 (Spišský Štvrtok)

Administratívne zaradenie – okres/y

Levoča

Administratívne zaradenie – kraj/e

Prešovský

Počet obcí zaradených do pólov rastu

5

Počet obcí nezaradených do pólov rastu

26

% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo vidieckych obciach na úrovni okresu

 

 

31,7 %  (celookresný údaj)

32,3 % (údaj riešeného územia bez obcí                  Sp. Hrhov a Vyšný Slávkov)

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting