Home
archiv do032015 PDF Vytlačiť E-mail

 

FORMULÁR PROJEKTOVÉ ZÁMERY (pre tých, ktorí nám ešte nespísali svoje zámery)

Nová brožúra CPK LEVOČA, ktorá bola finančne podporená cez projekt v MAS prostredníctvom osi 4 LEADER, je na svete!

Dňa 11. 3. 2015 na pôde miestnej akčnej skupiny LEV zasadli zástupcovia miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev zoskupených v Národnej Sieti Slovenských MAS

EKOTREND POZÝVA NA PODUJATIE: „Ekologickí – Ekoturistickí” – zelená turistika šancou pre rozvoj poľskoslovenského pohraničia

Aj najmenšia obec regiónu MAS LEV - Pavľany ožila pri plánovaní budúcnosti

PRV 2014 - 2020 bol schválený

Fašiangovanie v obci Lúčka

Infosedenie v Brutovciach

Netradičná návšteva v kancelárii LEVa

 

Potulky Levočou XI.

Fašiangy v Levoči 15.2.2015 - pozvánka

Výstupom projektu združenia FEMAN cez MAS sú aj náučné hry pre deti - čítajte viac!

Boj za JAVORINU dňa 25.1.2015 - ako to vyzeralo podľa SITA, nájdete tu!

Súťaž o najkrajší medovníkový domček dopadla výborne ako píšu v Naše noviny! Postupne odovzdávame tieto ceny: papiernícky tovar pre deti, knihy a hračky!FOTOGRAFIE Z OCEŇOVANIA NAVŠTÍVENÝCH OBCÍtu je zopár návštev, ktoré si prišli prezrieť domčeky: deti z Olšavice, Spojená škola internátna - chlapci, prváci z G. Haina Levoča, Spojená škola internátna - dievčatá, 3 triedy I. st. školy G. Haina a tiež súkromné návštevy z Olšavice apod.

Kultúrny program - Január 2015 z MsKS Levoča

Časopis KÚL č. 19 a Časopis KÚL č. 20

 

NEPREHLIADNITE

http://www.maslev.sk/txt/blog.jpg

Čarovný svet tradícií Cyklotrasy Kráčajte s nami Prehliadka regiónu Ako bolo na Odorici / Deň mlieka Folklór na scéne Festival vína a medu Turistický pas – informácie Klenoty LEVa a jedinečnosti Šafránu Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka - návrat ku koreňom Nájdi si svojho mliekara a včelára Reportáž z otvorenia múzea Reportáž z besedy Medovníkové domčeky

http://www.maslev.sk/txt/ekolista.jpg

PROJEKTY SPOLUPRÁCE - rýchly prelink:

http://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/kde%20bolo.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/vizitky.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/klenoty.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/matka.jpghttp://www.maslev.sk/fotogaleria/PS/mlieko.jpg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Staňte sa vyplnením prihlášky (klik) členom Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.

Región MAS LEV, o.z. sa rozprestiera na rozlohe 327,91 km² a tvorí ho 31 obcí:

Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč - Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše

Registrované je v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov odo dňa: 08.09.2008, číslo spisu VVS / 1 - 900/90 - 32514

Názov:         Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo:           Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO:             42084636

Preambula združenia

Uvedomujúc si zodpovednosti za rozvoj územia v ktorom žijeme, rozhodli sa predstavitelia obcí, podnikateľov, občianskych iniciativ a odborníkov pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny LEV. Chceme postupovať metódami osvedčenými v štátoch Európskej únie, za efektívneho využívania endogénnych zdrojov regiónu, rešpektovania a posilňovania regionálnych špecifík s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Vytvoriť tak kvalitné sociálne a ekonomické podmienky pre obyvateľov vidieckeho regiónu okresu Levoča.

 

 

http://www.maslev.sk/fotogaleria/maslev_logo.jpg

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting