Home

VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK ROKU 2014

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 01.12.2014

Vec: Tlač brožúry "Nájdi si svojho mliekara a včelára"

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 13.08.2014

Vec: Tlač brožúry "Objavme klenoty LEVa a jedinečnosť Šafránu"

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 07.05.2014

Vec: Tlač brožúry "Čarovný svet tradícií"

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 03.04.2014

Vec: Vyhotovenie drevených infopanelov

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 03.04.2014

Vec: Tlač turistického pasu a máp

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 03.04.2014

Vec: Dodanie roll up a propagačných predmetov

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 12.03.2014

Vec: Vyhotovenie drevených postáv a objektov pred múzeum medu (medveď, včela, okrasný úľ)

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 03.02.2014

Vec: Spracovanie turistického pasu a máp

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 31.01.2014

Vec: Spracovanie publikácie 20 NAJ

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty:  VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 31.01.2014

Vec: Spracovanie publikácie "REMESELNÍCI"

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 31.01.2014

Vec: Zariadenie múzea Spišské Podhradie - vybavenie výstavnými skriňami a osvetlením

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty:  VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 31.01.2014

Vec: Spracovanie publikácie "Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka - návrat ku koreňom"

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 31.01.2014

Vec: Spracovanie publikácie "Nájdi si svojho mliekara"

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 28.01.2014

Vec: Kancelárske a hygienické potreby

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 28.01.2014

Vec: Opakovaná výzva na účtovníka

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty:  VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 28.01.2014

Vec: Tlač časopisu v roku 2014

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 28.01.2014

Vec: Propagačné tričká

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty: VÝZVA.pdf

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum: 23.01.2014

Vec: Novostavba Múzeum medu (Medovníkový domček)

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Popis: Zákazka  podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona

Dokumenty:  VÝZVA.pdf

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting