Home
Zákazky roku 2014 PDF Vytlačiť E-mail

 

IV. Q - zadávanie zákaziek podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 v platnom znení

III. Q - zadávanie zákaziek podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 v platnom znení

II. Q - zadávanie zákaziek podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 v platnom znení

I. Q - zadávanie zákaziek podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 v platnom znení

Prehľad zákaziek do 27.02.2014

Typ zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Cena v € s DPH

Dátum a znenie zverejnenia výsledkov

Dátum podpisu zmluvy

zmluva o dielo

Vladimír Lacko - UMAKOV, Fričovce 309, 082 37 Fričovce, IČO: 10740970

vybavenie múzea výstavnými skriňami

11936,34 € s DPH

17.02.2014

28.03.2014

zmluva o dielo

SEPStav, s.r.o., Železniarska 49, 040 15 Košice, IČO: 43 851 321

novostavba Múzeum Medu

29886,20 € s DPH

17.02.2014

10.03.2014

objednávka

DIA VEGA , s.r.o.,Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36171948

propagačné tričká

1 587,84 € s DPH

17.02.2014

objednávka

04.03.2014

objednávka

ProfiPrint, s.r.o., Pod kamenným vrchom 1, 054 01 Levoča, IČO: 36590801

tlač časopisu

550,00 €/ 1 číslo, celkom 2750,00 €

17.02.2014

objednávka

03.03.2014

mandátna zmluva

Danka Užáková - účtovné služby, Iliašovce 287, 053 11 Smižany, IČO: 46371044

účtovník MAS - opakovaná výzva

5 €/ 1 hod

17.02.2014

26.02.2014

objednávka

Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778

kancelárske a hygienické potreby

704,796 €

17.02.2014

objednávka

25.02.2014

zmluva o dielo

Centrum prvého kontaktu Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča, IČO:420 84 636

spracovanie publikácie ""Nájdi si svojho mliekara"

3 450,00 €

17.02.2014

24.02.2014

zmluva o dielo

Centrum prvého kontaktu Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča, IČO:420 84 636

spracovanie publikácie "Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka"

3 200,00 €

17.02.2014

24.02.2014

zmluva o dielo

Centrum prvého kontaktu Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča, IČO:420 84 636

spracovanie turistického pasu a máp

8 250,00 €

17.02.2014

24.02.2014

zmluva o dielo

Komfort shop, s.r.o.,                              Ž. Mareková, Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča, IČO: 475 13 446

spracovanie publikácie 20 NAJ

3 580,00 €

17.02.2014

24.02.2014

zmluva o dielo

Komfort shop, s.r.o., Ž. Mareková, Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča, IČO: 475 13 446

spracovanie publikácie "Remeselníci"

5 800,00 €

17.02.2014

24.02.2014

zmluva o dielo

Centrum prvého kontaktu Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča, IČO:420 84 636

editácia časopisu - redakčné spracovanie

650 €/1 číslo, celkom 3 250 €

30.12.2013

03.02.2014

mandátna zmluva

Ing. Katarína Pjatáková, Francisciho 25, 054 01 Levoča, IČO: 43 637 230

manažér MAS

7,20 €/1 hod

30.12.2013

07.01.2014

mandátna zmluva

Ing. Mariana Malecová, Dravce 175, 053 14, IČO: 40862950

administratívny pracovník MAS

5,80 €/1 hod

30.12.2013

07.01.2014

mandátna zmluva

Mgr. Gabriela Vaľková, Korytné 4, 053 05 Beharovce,  IČO:46343211

hlavný účtovník MAS

6,10 €/1 hod

30.12.2013

07.01.2014

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting