Home
Zmluvy 2013 PDF Vytlačiť E-mail

Typ zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Cena v € s DPH

Dátum podpisu

mandátna zmluva

Ing. Katarína Pjatáková

manažér MAS

6,00/1hod

9.1.2013

mandátna zmluva

Ing. Zuzana Šínová

administratívny pracovník MAS

5,00/1hod

9.1.2013

mandátna zmluva

Mgr. Gabriela Vaľková

účtovníctvo MAS

5,00/1hod

7.1.2013

mandátna zmluva

Ing. Katarína Pjatáková

Administrátor webovej stránky

5,00/1hod

10.1.2013

mandátna zmluva

Ing. Mariana Malecová

Tvorba grafického návrhu a spracovanie 5 – tich čísiel časopisu

800/číslo

1.2.2013

mandátna zmluva

Ing. Mariana Malecová

Organizačno – administratívny manažér pre projekt spolupráce „Kultúrne a gastronomické vizitiky Liptova a Spiša“

1,94 / 1 hod.

1.2.2013

dohoda

Jozef Komara

Člen SR

20,00/zasadnutie

31.1.2013

dohoda

Mgr. Peter Pitoňák

Člen SR

20,00/zasadnutie

31.1.2013

dohoda

Ing. Peter Súkeník

Člen SR

20,00/zasadnutie

31.1.2013

dohoda

Milan Ondruš

Člen SR

20,00/zasadnutie

31.1.2013

zmluva

ProfiPrint, s.r.o.

Zmluva o dielo

3 025,00 s DPh

4.2.2013

zmluva

Júlia Forgäčová

Zmluva o poskytnutí služby - varenie pre aktivitu PS

20,00

5.2.2013

zmluva

Mária Forgáčová

Zmluva o poskytnutí služby - varenie pre aktivitu PS

20,00

5.2.2013

zmluva

Cecília Gallovičová

Zmluva o poskytnutí služby - varenie pre aktivitu PS

20,00

5.2.2013

zmluva

Mária Gurguľová

Zmluva o poskytnutí služby - varenie pre aktivitu PS

20,00

5.2.2013

zmluva

Janka Kaľavská

Zmluva o poskytnutí služby - varenie pre aktivitu PS

20,00

5.2.2013

zmluva

ĽH Branisko

Účinkovanie počas aktivity PS

200,00

5.2.2013

zmluva

Ronix

Účinkovanie počas aktivity PS

70,00

5.2.2013

dohoda

Helena Iľašová

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Mária Sakáčová

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

JUDr. Lýdia Budziňáková

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Jozef Molčan

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Ondrej Szuttor

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Vladimír Chovanec

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Ľuboš Tatranský

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Štefan Gonda

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

dohoda

Jozef Vencel

Hodnotenie projektov 9. kola výziev

28,00

15.2.2013

zmluva o dielo

Ing. Tibor Babuščák

Zmluva o dielo - projekt spolupráce

3 003,57

26.2.2013

zmluva

PPA

Dodatok č.7 ku zmluve o NFP č. 0400004

39 800,00

13.3.2013

zmluva

Miestna akčná skupina Horný Liptov

Dodatok č.1 ku Zmluve o národnej spolupráci

-

29.4.2013

zmluva

Mikuláš Demočko ml. a ĽH Branisko

Zmluva o zabezpečení publicity č. 08/2013

320,00

9.5.2013

zmluva

Allianz

Cestovné poistenie

25,84

10.5.2013

dohoda

Ing.  František Hámor

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

Helena Iľašová

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

Ondrej Szuttor

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

Igor Polomský

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

JUDr. Lýdia Budziňáková

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

Mária Sakáčová

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

Vladimír Chovanec

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

Vladimír Slanina

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

dohoda

František Seman

Hodnotenie projektov

28,00

20.5.2013

zmluva

Ing. Tibor Babuščák

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - projekt spolupráce

-

3.6.2013

zmluva

Ing. Danuša Mecková

Kúpna zmluva č. 09/2013

24,50

10.6.2013

zmluva

Hudobná skupina REWO

Zmluva o zabezpečení publicity č. 10/2013

255,00

10.6.2013

zmluva

Allianz

Cestovné poistenie

35,53

16.6.2013

zmluva

Norbert Végh - ORON

Zmluva o dielo č. 11/2013

2450,00

2.5.2013

zmluva

Allianz

Cestovné poistenie

82,36

18.6.2013

zmluva

Allianz

Cestovné poistenie

7,12

18.6.2013

zmluva

ProfiPrint,s.r.o.

Zmluva o dielo

984,00

18.6.2013

dohoda

Helena Iľašová

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

František Seman

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Stanislav Jansčák

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Jana Leskovská

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Tatiana Leskovská

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Petra Lojková

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Jana Poláková

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Ondrej Valocka

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

dohoda

Slavomíra Zombeková

Hodnotenie projektov

28,00

2.7.2013

zmluva

Norbert Végh - ORON

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.5.2013

-

15.7.2013

zmluva

Ajmy, s.r.o.

Zmluva o dielo – platná v prípade schválenia

5 000,00

22.7.2013

zmluva

Obec Dlhé Stráže

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

31.7.2013

zmluva

Obec Bijacovce

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

31.7.2013

zmluva

Obec Dravce

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

9.8.2013

zmluva

Mgr. Agnesa Žifčáková

Zmluva o poskytnutí služby 12/2013

100,00

12.08.2013

zmluva

Obec Nižné Repaše

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

21.08.2013

zmluva

Obec Bugľovce

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

27.8.2013

zmluva

Obec Torysly

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

27.8.2013

zmluva

Mesto Spišské Podhradie

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

28.8.2013

zmluva

Obec Klčov

Nájomná zmluva

1 €

28.8.2013

zmluva

Obec Jablonov

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

30.8.2013

zmluva

Združenie turizmu Levoča

Zmluva o združení a poskytnutí finančných prostriedkov

8 800,00

4.9.2013

zmluva

Obec Olšavica

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

10.9.2013

zmluva

Obec Dúbrava

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

13.9.2013

zmluva

Obec Uloža

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

17.9.2013

zmluva

Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.

Cestovné poistenie do Dánska

83,98

17.9.2013

zmluva

Obec Kurimany

Zmluva o združení finančných prostriedkov

800,00

18.10.2013

dohoda

Seman František

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Stanislav Janščák

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Ondrej Szuttor

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Igor Polomský

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Vladimír Chovanec

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Vincent Koňak

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Ondrej Valocka

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Jana Poláková

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

dohoda

Mária Sakáčová

Hodnotenie projektov

28,00

27.11.2013

zmluva

FLEŠŠ

Zmluva o účinkovaní č. 13

440,00

3.12.2013

zmluva

TRITON

Zmluva o účinkovaní č. 14

60,00

3.12.2013

zmluva

PPA

Zmluva o poskytnutí o NFP č. 0400538 - projekt spolupráce "Matka Země"

39 800,00

6.12.2013

DODATKY KU ZMLUVE o NFP s PPA:

1.

Dodávateľ: Občianske združenie MAS LEV, o. z.

Obstarávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov dodatku: Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400004

DODATOK č. 7 ku zmluve o poskytnutí NFP 0400004 - 5.4.2013

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting