Home

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Baldovce

Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, žeby sa naše deti nemali kde zabaviť!

Beharovce

Oživme kvality krásnej lokality

Bijacovce

Vyžeňme nudu zo života našich detí (ihrisko)

Cvičím, cvičíš, cvičíme

Rekonštrukcia schodov

Súzvuk poézie prostredia spoločenskej sály a melódie tradícií – modernizácia zariadenia KD v obci Bijacovce

Výstavba oddychového „námestíčka“ v obci Bijacovce

Brutovce

Vytvorme si kultúrny priestor pre naše tradície

Investícia do našej budúcnosti

Úprava spevnených plôch v obci Brutovce

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Brutovce

Bugľovce

Spoločenská miestnosť – pre nás občanov...máme ciele – máme vôľu

Zober loptu, neseď doma!

Klub pre mládež – s nohami na zemi a hlavou v oblakoch

Výmena podlahy v kultúrnom dome

Dlhé Stráže

Spoločne dotvorme živé SRDCE obce Dlhé Stráže

Zelený park – krajinný a architektonický prvok

Krajšie centrum – bezpečnejšia zóna

Zahrajme sa spoločne – ihrisko

Rekreačno – oddychová zóna HARMÓNIA

Skrášľujeme si obec

Úprava a modernizácia obecných priestorov pre voľnočasové aktivity mládeže v obci DS

Klub pre seniorov – jeseň života v krásnych farbách

Rekonštrukcia mosta v obci Dlhé Stráže

Doľany

Zdravý spôsob životosprávy pre všetkých

Aktívnejší zajtrajšok pre naše deti

Čaro vidieka vnímané cez šport

Aby sa nám u nás krajšie žilo

Detské ihrisko – Doľany

Detské ihrisko - Rožkovce

Domaňovce

„Deti sú naše zrkadlo -pozrime sa doň spolu s nimi“

Krajšie srdce Domaňoviec

Dravce

„Altánok poteší mladých, schody pozostalých a zábradlie všetkých“

Centrálny park – TRI STUDNIČKY

Revitalizácia centrálneho parku „Tri studničky“

Detský sen – ihrisko s atmosférou

Základné služby – nákup zariadenia (stoly a stoličky)

Dúbrava

„Modernizácia verejných sociálnych zariadení v kultúrnom dome“

Rekonštrukcia amfiteátra – pódium

Rekonštrukcia amfiteátra – verejné priestranstvá

Granč – Petrovce

„V zdravom tele zdravý duch, v Granč – Petrovciach vládne ruch“

V Granči sa hráme na detskom ranči

Harakovce

Jablonov

„Prístrešky pre turistov a cykloturistov“

Rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Jablonov

Klčov

Spájame brehy – spájame ľudí

Poďme sa hrať!

Vybavenie kultúrneho domu

Vybavenie posilňovne v obci Klčov

Korytné

Osviežme sa športom

Stavebné úpravy mosta pri Ocú v obci Korytné 14

Kurimany

Bezpečne na druhú stranu

Náš hravý detský svet

Vymeňme staré za nové

Modernizácia kultúrneho centra

Nové šaty pre Kurimany

Levoča

Využiteľnosť regionálnych hodnôt na otvorenej scéne

Parkovacie plochy

Premostenie Levočského potoka

Mariánska hora Levoča – revitalizácia zelene

Centrum voľného času – vybavenie priestoru pri realizácii spoločenských a voľno časových aktivít

Vodná nádrž Levoča – vytvorenie priestoru pre realizáciu spoločenských a voľno časových aktivít

Basketbalové ihrisko, Sídlisko pri prameni, Levoča

Levoča – rekonštrukcia, modernizácia autobusových zastávok

Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča

Levoča, modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny

Levoča, občianska vybavenosť  oddychovej zóne – cykloturistický chodník, vodná nádrž

Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči etapa 3.2

Nové nástroje pre voľnočasové aktivity v meste Levoča

Revitalizácia a obnova oddychovej zóny Schiessplatz v Levoči - verejné priestranstvo pri altánku

Lúčka

Dajme šancu mladým tráviť čas Lepšie – Účelnejšie – Činorodo – Kreatívne – Akčne

Veža princeznej

V záhrade princeznej

Nemešany

Dom remesiel - multifunkčný objekt

Zahrajme sa spolu - malí aj veľkí

Krajšia tvár pre obec Nemešany

Zmodernizujme si priestory na kultúrne vyžitie našich občanov

Nižné Repaše

Žiť sa musí dopredu

Rekonštrukcia verejných sociálno – hygienických zariadení v interiéri OÚ Nižné Repaše

Rekonštrukcia obecného úradu Nižné Repaše – Estetizácia priestoru pre kultúrne a spoločenské vyžitie

Olšavica

Naučme sa pri oddychu

CENTRUM aktívneho relaxu a prameňa informácií

Lávky, ktoré nespájajú len brehy

Načerpajme sily – odbúrajme stres!

Nové detské ihrisko v obci Olšavica

Posilňovňa v obci Olšavica

Ordzovany

Revitalizácia a skrášlenie centrálnej zóny

Športové ihrisko v obci Ordzovany

Pavľany

Poľanovce

Teplo krbu zladí naše srdcia i mysle

Teplo krbu zladí naše srdcia, mysle a zmysly

Autobusová zastávka a rekonštrukcia priestoru pred obecným úradom

Pongrácovce

Revitalizácia centra obce Pongrácovce

Spišské Podhradie

Dve detské ihriská

Aj mototuristi už majú u nás svoje miesto

Svieži vzduch v novom parku

Na Májovej dobre, na Májovej zdravo!

Plníme deťom sny

Podporme kultúru a zachovajme tradície

Lávky cez potok

Vychutnajte si atmosféru nášho námestia

Obnova verejných priestranstiev na Mariánskom námestí – Spišské Podhradie

Autobusová zastávka Rybníček

Spišský Štvrtok

Oáza detskej radosti

Oáza detskej radosti – radosť sa zväčšuje

Prírodný ostrovček s posedením

Studenec

Úprava priestorov Domu športu a mládeže

Úprava priestranstva pred domom kultúry (1. Fáza)

Úprava priestranstva pred domom kultúry (2. Fáza)

Úprava priestranstva pred domom kultúry – 3. etapa

Vybavenie kultúrneho domu stolmi a stoličkami

Modernizácia kuchyne kultúrneho domu

Torysky

Objavme SVET zázračnej krásy a tradícií (prístrešok pre cykloturistov)

Vytvárame priestor pre svoj život (verejné priestranstvo)

Modernizácia centra pre kultúrny a spoločenský život obyvateľov vidieka

Uloža

Aj my už máme svoje miesto

Revitalizovaná zóna – zrkadlo obce

Zatraktívnenie priestorov obce Uloža – podpora spoločenských, kultúrnych a voľnočasových aktivít

Vyšné Repaše

Je fajn mať svoj priestor

Lávka pre peších

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting