Home
12. kolo výziev PDF Vytlačiť E-mail

12. KOLO VÝZIEV JE VENOVANÉ VZDELÁVANIU, MARKETINGU A OBCIAM: TRVAŤ BUDE OD 30.08.2013 DO 25.10.2013!

AKTUALIZÁCIA VÝZIEV: zmena sa týka termínu trvania a finančnej alokácie. Nový dead - line je 08.11.2013!

 

ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH KU VO podľa zákona platného 1.7.2013 - PLATNÉ PRE VŠETKY VÝZVY!

Aktualizovaná výzva č.33/PRV/MAS 04

Aktualizovaná výzva č.34/PRV/MAS 04

Aktualizovaná výzva č.35/PRV/MAS 04

Aktualizovaná výzva č.36/PRV/MAS 04

VÝZVA č. 33/PRV/MAS 04 (Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1 k ŽoNFP

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časť


VÝZVA č. 34/PRV/MAS 04 (Obnova a rozvoj obcí)

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1 k ŽoNFP

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časť


VÝZVA č. 35/PRV/MAS 04 (Vzdelávanie a informovanie)

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časť


VÝZVA č. 36/PRV/MAS 04 (Marketing vidieckeho cestovného ruchu)

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časťĎalšie dokumenty súvisiace s výzvou 12. kola:

Prílohy k usmerneniu - príloha č.1príloha č.2príloha č. 3príloha č. 4príloha č. 5príloha č. 7príloha č. 8príloha č. 9,príloha č. 10príloha č. 11príloha č. 12príloha č. 13príloha č. 14príloha č. 15príloha č. 16príloha č. 17príloha č. 18) a

Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3

Príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov

Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov platné od 13.03.2013

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.13 platná a účinná od 13.03.2013

Oznámenie č. 85 zo dňa 08.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii „Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.“

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5

Dodatok č. 6

Dodatok č. 7

Dodatok č. 8

Dodatok č. 9

Dodatok č.10 zo dňa 12.11.2012

Dodatok č.11

Dodatok č.12

Dodatok č.13

 


Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.12 platná a účinná do 30.3. 2012

(prílohy k usmerneniu - príloha č.1príloha č.2príloha č. 3príloha č. 4príloha č. 5príloha č. 7príloha č. 8príloha č. 9príloha č. 10príloha č. 11príloha č. 12príloha č. 13príloha č. 14príloha č. 15príloha č. 16príloha č. 17príloha č. 18)

Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatreni osi 3príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov

Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov platné od 30.03.2012

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting