Home Povinné zverejňovanie a verejné obstarávanie Prehľad zákaziek

PROFIL

 

Uverejňovanie v profile v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                           Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo:                             Námestie Majstra Pavla 28 PSČ, 054 01 Levoča

Štát:                               Slovensko

IČO:                               42084636

DIČ:                               202267447

IČ- DPH:                         NIE SME PLATCOM DPH!


PROFIL OBSTARÁVATEĽA NA UVO

 

PREHĽAD ZÁKAZIEK

Prehľad zákaziek roku 2014

Prehľad zákaziek roku 2013

Prehľad zákaziek roku 2012

Prehľad zákaziek roku 2011

Prehľad zákaziek roku 2010

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting