Home Povinné zverejňovanie a verejné obstarávanie Zmluvy

ZMLUVY ROKU 2015

 

Zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Cena

Dátum podpisu

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí grantu

Hudobná skupina REWO

Poskytnutie grantu za prezentáciu ľudového umenia

200 €

03.01.2015

 

Zmluva

Centrum prvého kontaktu  Levoča

Zmluva o združení a poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

23 000 €

10.1.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Nemešany

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

1080 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Oľšavica

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

3042 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Mesto Spišské Podhradie

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

1274,40 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Torysky

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

424 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Dúbrava

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

64,80 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Jablonov

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

1080 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Bijacovce

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

64,80 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Nižné Repaše

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

457,20 €

1.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Domaňovce

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

1080 €

13.4.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Uloža

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

360 €

7.5.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Združenie turizmu Levoča

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

7350 €

25.5.2015

 

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Obec Jablonov

Združenie finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie projektu „Nové marketingové nástroje v území MAS LEV“

1080 €

29.5.2015

 

Dodatok  k zmluve

Slovak Telekom, a. s.

Dodatok k zmluve o poskytovaný verejných služieb

-

5.6.2015

 

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0400537

Pôdohospodárska platobná agentúra

Poskytnutie NFP

-

18.6.2015

 

Zmluva o zriadení záložného práva

Pôdohospodárska platobná agentúra

Záložné právo na Múzeum medu  - objekt stavby

-

08.07.2015

 

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe č. 15/36/051/108

ÚPSVaR Poprad

Vykonávanie absolventskej praxe

-

09.07.2015

 

Zmluva o dielo – umelecká tvorba

Mgr. Vladimír Kubovčík

Grafický návrh pútavej vizitky MAS LEV

100 €

15.07.2015

 

Zmluva o účinkovaní

TRITON

Hudobné vystúpenie

240 €

20.08.2015

 

Výpis z katastra nehnuteľností

Okresný úrad Levoča, katastrálny odbor, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva v katastrálnom území Klčov

-

27.8.2015

 

ZMLUVY PRACOVNÉHO CHARAKTERU

 

Dohoda o vykonaní práce

Mgr. Jana Sakaliková

Účtovnícke služby MAS

Max 2100 €

09.01.2015

Dohoda o vykonaní práce

Ing. Katarína Pjatáková

Služby manažéra MAS

Max 2100 €

13.01.2015

Pracovná zmluva

Ing. Katarína  Pjatáková

Služby manažéra MAS

5,50 € / 1 hod

01.06.2015

Mandátna zmluva

Ing. Mariana Malecová

Administratívne služby

Max 840 €

30.04.2015

Dohoda o vykonaní práce

Mgr. Mária Lorková

Administratívne služby

Max 636 €

14.07.2015

 

ZMLUVY ROKU 2014

 

ZMLUVY ROKU 2013

 

ZMLUVY ROKU 2012

 

ZMLUVY ROKU 2011

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting