Home
Výzva č.2 PDF Vytlačiť E-mail

OZNAM - Aktualizácia formulárov ŽoNFP a tabuľkovej časti - Výzva č. 2
- Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované LEADER
- Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 (obce) implementované LEADER
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2
Ďalšie aktualizácie nájdete tu: http://www.apa.sk/index.php?start&navID=1&id=2945

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výzva č. 2/4.1 ISRÚ/2010 (pre obce)

Aktualizovaná výzva č.2/4.1 ISRÚ/2010

Aktualizované neoprávnené výdavky k 4.1

- Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
-
Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
-
Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 4.1 ISRÚ
-
Výzva č.2  k  4.1 ISRÚ základné služby

Výzva č. 2/4.2 ISRÚ/2010 (pre obce)

Aktualizovaná výzva č.2/4.2 ISRÚ/2010

Aktualizované neoprávnené výdavky k 4.2

- Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
-
Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
-
Neoprávnené výdavky a projekty pre opatrenia 4.2 ISRÚ
-
Výzva č.2  k  4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výzva č. 2/1.2 ISRÚ/2010 (pre právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu)

Aktualizovaná výzva č. 2/1.2 ISRÚ/2010 (pre právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu)

- Neoprávnené výdavky
- Tabuľková časť pre opatrenia osi 3
- Výzva č. 2 k 1.2 Marketing
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok op 3.2b podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť b

Dokumenty súvisiace s výzvami

- U.1.1 Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader aktualizované Dodatkom č.5 k Usmerneniu pre administráciu
  osi 4 Leader zo dňa 26.01. 2010

-
U.1.2 PRÍLOHA Č.3 K  DODATKU Č.5, ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU
  OSI 4 LEADER (PRÍLOHA Č.6)

-
U.1.3 DODATOK Č.5, ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
-
U.1.4 DODATOK Č. 2  K PRÍRUČKE
-
U.1.5 Oznámenie PPA k VO

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting