Home
Pracovný semínár MAS PDF Vytlačiť E-mail

Dňa 23.4.2010 sa konalo pracovné stretnutie MAS v Liptovskej Sielnici, kde nás pozvali na jednanie pracovníci finančného oddelenia MPSR. Za našu MAS sa seminára zúčastnila A. Hradiská, K. Pjatáková a ďalej zastupitelia ďalších dvoch MAS – Malohont a Horný Liptov, z MP SR riaditeľ odboru Ing. Peter Danko a Ing. Z. Drimajová. Intenzívne rokovania boli zamerané na financovanie chodu MAS, projektov spolupráce aj ISRÚ z prostriedkov PRV 2007 – 2013 a ďalších zdrojov.

K tomu prislúchajúcou témou boli zmeny financovania opatrení osi 4 PRV s obdržaním aktuálnej informácie o reálnom kontrahovaní a čerpaní projektových podpôr v rámci osi 4 Leader k danej dobe a  skúseností ohľadom financovania a celkovej implementácie programu.

Zasadnutie malo akčný priebeh a z každej strany vzišlo mnoho hodnotných návrhov a argumentov. Význam stretnúť sa nadobudol reálnu podobu a je len veľkou škodou, že viacero predstaviteľov siete neprišlo.

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting