Home
Účasť na konferencii „VENKOV PO ROCE 2013“ a „Partnerství Leader 2010“ (česko – slovenská konferencia) PDF Vytlačiť E-mail

V dňoch 13. - 14. 5.2010 sme sa na základe pozvania NS MAS ČR  a ďalších MAS z ČR zúčastnili dvoch konferencií, ktoré sa venovali predovšetkým rozvoju vidieka. Z kancelárie LEVa sa vybrali pre nové informácie A. Hradiská, Z. Šínová, K. Pjatáková a samozrejme tam sme mali už dohodnuté stretnutie s našim oficiálnym partnerom Petrom Pěchom z MAS Rymařov.

Prvý deň bol venovaný práve “venkovu po roce 2013“, kde hlavnými riešenými oblasťami na akademickej pôde boli: 1. „Venkov a Evropa“, 2. „Trendy a nová spolupráce – co nabízejí VŠ pro venkov?“, 3. „Místní partnerství: Venkov – zdroje věděckého výzkumu a vzdělání“, 4. Exkurzie v teréne regiónu MAS Moravská cesta.

Druhý deň bol orientovaný najmä na partnerstvo a Leader, kde boli odprezentované rôzne príspevky k tématike. Našu MAS predstavila jej predsedkyňa Ing. Andrea Hradiská, ktorá poukázala nielen na jej vznik a formovanie, ale oboznámila prítomných s prvými skúsenosťami implementácie programu  a podala obraz o stave pripravenosti projektov spolupráce na Slovensku. Z našich MAS sa prišli predstaviť aj MAS Malohont, Požitavie – Širočina, Podpoľanie. Prejav mali i zastupitelia z ministerstiev oboch krajín, aby sa vyjadrili k predmetu konferencie z ich pohľadu. Cieľom tejto časti konferencie  bolo poukázať na projekty spolupráce a partnerstvo, hľadať nové možnosti a formy spolupráce, informovať ďalšie inštitúcie o podmienkach čerpania prostriedkov v rámci projektov spolupráce a tiež podporiť spoluprácu sietí MAS ČR a SR.

Program Venkov po roce 2013

Program Partnerství Leader 2010

  

 

  

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting