Home Povinné zverejňovanie a verejné obstarávanie Oznámenia o zadaní zákazky
Francúzi PDF Vytlačiť E-mail

Pre spoluprácu s francúzskymi aktérmi rozvoja vidieka sme boli oslovení organizáciou ARR pri PSK v mesiaci september 2010, ktorú o to napochytre požiadal riaditeľ ETCHARRY FORMATION DÉVELOPPEMENT Xavier Baylac a manažér Fantxoa Hastaran. Hľadali vhodných kandidátov na novú spoluprácu a preto nás pozvali na prvé jednanie. Dňa 22.09.2010 sme teda vycestovali do Dolného Kubína, kde sme sa mali stretnúť a rozobrať potrebné náležitosti. Komunikácia prebiehala v anglickom jazyku a nebolo ťažké sa dohodnúť na ďalšom postupe pri budovaní partnerstva, hoci predstavy a možnosti pre spoluprácu si MAS LEV už vybudovala a  novinky v tejto oblasti v danom čase nepožadovala. Francúzsky pár mal už dokonca jasne spracovaný projektový zámer, na základe ktorého chceli spoločne s aj s bulharskou MAS  a organizáciami v poľnohospodárstve hodnotiť stav podmienok rozvoja vidieka v tej ktorej krajine a navrhnúť potrebné opatrenia. Mali už naplánovaný dátum návštevy aj so zastupiteľmi z Bulharska v dňoch od 7.- 9.10.2010 u nás. Otázkou bolo, kto z územia by s nimi chcel spolupracovať a aký efekt by to malo. Preto sme v našej MAS pripravili koncepciu, ako by to mohlo vyzerať a navrhli členom LEV program hosťovania, hoci tento krát enormný záujem nebol, skúsenosti  s prípravou a realizáciou takýchto zasadnutí máme a nie sme zvyknutí nikoho odvrhnúť, ochota a dobrá vôľa urobiť čo sa dá je u nás stále markantný.

Ako to napokon dopadlo?

Úplne neočakávane - vplyvom statočných susedských vzťahov a informácií o tom, že naši dobrí susedia z MAS Šafrán doposiaľ neuskutočnili žiadne obdobné aktivity a práve hľadajú záujemcov, rozhodli sme sa, že lakomí určite nebudeme a posunieme túto skupinu pre spomínané združenie „vzácneho kvetu“. Potešili sa, pretože v ich tíme je dokonca francúzsky hovoriaca členka, čo je v podstate aj raritou.

A................. komunikáciu v danej veci sme už len konzultačne doladili i  organizačne si návštevu zabezpečil susedný tím MAS. Program určite neutrpel o pestrosť či zaujímavosť a tak veľmi pozitívne ohlasy z francúzskej strany máme aj my, vďačnosť Šafránu iste nemala hraníc. Preto sme radi, že naše rozhodnutie snáď Šafránu pomohlo rozvinúť nové formy kooperácie na úrovni medzinárodnej a obohatili si svoje skúsenosti aj vedomosti.

Popis projektového zámeru a tematických okruhov spolupráce  (EN) 1. strana, 2. strana

11 navrhnutých tém pre spoluprácu v projekte (SK)

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting