Home Projekty spolupráce Matka Zem REALIZÁCIA
Estónci PDF Vytlačiť E-mail

 

 

Spolupráca s estónskou MAS

V dňoch od 24. – 26. 09.2010 sme privítali návštevu z estónskej Miestnej akčnej skupiny menom Kirderanniku Koostöökogu.

 

Pracovná skupina o počte 31 ľudí sa zaujímala nielen o aktivity kancelárie MAS, fungovanie Leadra na Slovensku, ale tiež o územie, v ktorom žijeme. Dôležité informácie pre nich boli najmä ohľadom sociálno – ekonomickej situácie a využívania krajiny pre rozvoj poľnohospodárstva, či  agropodnikania. Všetci naši návštevníci obdivovali prírodné krásy a kultúrno – historický potenciál územia MAS LEV. Boli zároveň milo prekvapení pohostinnosťou a otvorenosťou ľudí zo Spiša, ku čomu prispeli aj naši hostitelia z MASky. Lepšie spoznanie a úžasné pohostenie pripravili viacerí z územia.

Naša vďaka patrí starostovi samosprávy Dúbrava O.Hovančíkovi a poslankyni Mgr. Bašistovej, ktorí delegáciu privítali ako prví síce bez chleba a soli, ale za to s napečenými koláčmi a prípitkom J. Pozreli sme si u nich hlavné aktivity obce a navštívili i rybníky miestneho podnikateľa p. Pitka, obdivovali krásy ich miestneho kostola a zvonov zo 17. storočia a všimli si možnosti trávenia voľného času pre deti či mládež v obci.  

Ďalej ďakujeme starostovi obce Lúčka Ľ. Tatranskému a jeho manželke, kde si naši priatelia mohli vypiť kávu, čaj popri prípitku ochutnať  (ako vždy) z dokonalých zákuskov a medzitým rozobrať témy, ktoré ich zaujímali popri krátkej prechádzke skrz obcou. V tento deň si delegácia pozrela i Spišský Hrad a navštívili sme Spišský Salaš, kde ochutnali naše miestne špeciality.

V popoludňajších hodinách sme napokon navštívili obec Domaňovce a tam pre nás pani starostka Mária Garčárová zabezpečila obhliadku zrealizovaných aktivít a  príjemne prekvapila hostí pohostením (typu malej rodinnej oslavy J) so zapojením ukážky činnosti folklórneho súboru Domaňovčan. A veru nechcelo sa nám ani odísť, taká dobrá atmosféra vznikla a tá pokračovala do skorých ranných hodín už v Levoči, pretože Estónski priatelia chceli zažiť zábavnú atmosféru v spoločnosti Spišiakov.

Nedeľa patrila obciam Oľšavica, kde nás pán starosta Mikuláš Demočko privítal so zákuskami a skvelými chlebíčkami. Povypytoval sa na fungovanie Leadra  MASiek v Estónsku. Tu sme zistili, že Leader v Estónsku je radosť implementovať a to i vďaka dobre nastavenému systému financovania a možnostiam čerpať prostriedky na rôznorodé účely. V uvedenej obci sme si prezreli realizované projekty a zámery obce.

Obec Vyšné Repaše  skrz starostku Žofiu Kurucovú, jej manžela, sestry a vnučky, tiež poslanca Jána Vaska pripravili typické pohostenie pre ich obec a spestrili program o kultúrnu časť spojenú s výstavou rôznych prác ľudového umenia i remesla. Pohľad do minulosti a ukážka výroby priadze bola zážitkom i pre nás.

Posledným navštíveným bodom v nedeľu  boli Granč-Petrovce, v ktorých nás privítal starosta Peter Pitoňák a tiež veľmi úspešný miestny podnikateľ Milan Ondruš ako väčšinový majiteľ firmy Slovnormal, ktorý umožnil detailnú prehliadku svojich výrobných a ubytovacích priestorov a tak ako vždy zabezpečil skvelú ochutnávku vo forme výrobkov tejto lokálnej pekárne. I v týchto obciach mali možnosť Estónci vidieť, ktoré aktivity sa realizujú alebo plánujú realizovať cez os 4 – Prístup Leader i ďalšie projekty financované z iných zdrojov (napr. cez os 3, či z malých fondov).

Pomedzi tento hlavný program sme si však boli pozrieť aj naše lyžiarske stredisko Ski Centre Levočská Dolina a stredisko Kováčova vila, kde sa im veľmi páčilo. Takú prírodnú scenériu ako u nás oni totižto ešte nevideli. Charakter ich krajiny je diametrálne odlišný. A čo ešte obohatilo náš program? Isté zaujímavé vopred neplánované stretnutie s pánom Doc. Ing. Ivanom Húskom, Csc. a jeho priateľmi z Londýna, ktorí spoločne pracujú na zviditeľnení turistického potenciálu na Slovensku.  Porozprávali nám o svojich zámeroch a vyjadrili potešenie zo stretnutia s Estónskou skupinou, čo bolo cenné aj pre nich. Komunikácia prebiehala v danom prípade zväčša v ruštine.

V závere je treba podotknúť, že návšteva z Estónska nám síce pripravila o víkendový oddych, ale bolo to neskutočne príjemné vidieť, ako sa im páči život na našich dedinách, bolo krásne spoznať spontánnosť a otvorenú radosť, ktorú prejavili. Dôkazom boli i slová vďaky v každej obci, obdarovanie estónskymi tradičnými lokálnymi produktmi, či spev, ktorým ocenili každého hostiteľa, úprimné objatia i slzy na krajíčku oka. Bolo úžasné pozorovať, keď pre mladý manželský pár vychádzajúci z kostola v Domaňovciach urobili naši Estónčania malé teatrálne predstavenie spojené s ich zvykmi, obdarovali ich taktiež balíčkom lokálnej estónskej produkcie. A tak na znak dobrých medzinárodných vzťahov i svadobčania ocenili „kultúrnu vložku“ a poslali koláče a fľašu pre túto skupinu ľudí. Takéto sociálne väzby za krátky čas nečakali určite ani sami zahraniční návštevníci.

Odchádzali so slovami, že zážitky z regiónu MAS LEV už neprekoná určite nikto a utierajúc si oči od sĺz nás vyprevádzali z autobusu, aby mohli  pokračovať v ceste do Prahy. Naše pocity boli myslím rovnaké, ale dôležité je, že pozvali členov MAS LEV do ich regiónu, čo by bolo zaujímavé prijať, najmä z pohľadu získania nových skúseností z oblasti realizácie programu Leader.  Oni ich totiž majú viac než dosť a ich prístup k životu na vidieku je ozaj hodnotný. V priamom prenose si ísť pre zopár dobrých rád a otvoreniu poznania by bolo nezaplatiteľné a preto budeme uvažovať o takomto odbornom výlete. Snáď nás to všetkých inšpiruje k novým veciam a pomôže to v budúcich aktivitách MASky.

 

  

  

      

      

      

   

   

    

   

   

  

     

   

  

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting