Home Samosprávy regiónu MAS Levoča
Levoča PDF Vytlačiť E-mail

Levoča leží na južnom úpätí Levočských vrchov na ľavej strane Levočského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 570 m n. m. Prvá písomná  zmienka je z roku 1249. Mestské  časti Levoče tvoria Levočská Dolina, Levočské Lúky, Závada. Je to známe historické a pútnické miesto s vysokou koncentráciou kultúrno - historických pamiatok.

 

Zaujímavý je hradobný  systém  takmer kompletne zachovaný, z 15 bášt a veží sa uchránilo šesť, z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská. Nachádza sa  tu najvyšší  hlavný gotický oltár (18,62 m) na svete v kostole sv. Jakuba, vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16.storočí, tiež najväčšie  námestie v Európe so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1. Ďalšie pamätihodnosti sú dominantou mesta.

  

   

*   Košická brána – hlavný vstup do mesta, pred bránou bolo nízke predbránie zvané barbakan. Do bašty viedol z brány padací most. Veža pod bránou bola tropodlažná. Dnes po rekonštrukcii je využívaná ako atraktívne pohostinské zariadenie                                                                                                               

*   Nový kostol a kláštor Minoritov sv. Ducha – terajší barokový kostol stojí na mieste  gotického kostolíka, ktorý v r. 1747  vyhorel

*   Turzov dom – Patricijský dom – vznikol spojením dvoch gotických objektov v 15.st. Dnes sídlo Štátneho oblastného archívu  v Levoči                                                                                                       

*   Malý župný dom – renesančný na starších základoch – bol sídlom správy a súdnictva do vybudovania veľkého župného domu

*   Župný dom – empírová stavba postavená v r. 1805 - 1831. Spomedzi všetkých župných domov bývalého Uhorska je  najreprezentatívnejší

*   Obchodný dom Wahgaus – budova bývalých mestských váh, obchodný dom a zmenáreň, datovaná do r. 1588. Dnes budova mestského úradu

*   Kostol sv. Jakuba – najväčší gotický kostol na Spiši a po Dóme sv. Alžbety druhý na Slovensku s najvyšším gotickým oltárom na svete 18,62 m, 

*   Zvonica – boli tu nájdené prvé vežové hodiny v Uhorsku

*   Dom Majstra Pavla  – objekt okolo r. 1510 vlastnil Majster Pavol z Levoče, významný stredoveký sochár a rezbár, ktorý tu mal svoju dielňu,

*   Klietka hanby – v stredoveku slúžila na verejné pranierovanie ľahších previnení

*   Radnica – starší blokový gotický objekt – symbol mestskej moci, budova je pozoruhodná svojimi renesančnými arkádami a freskami znázorňujúcimi občianske cnosti                                                         

*   Evanjelický kostol – klasicistický objekt, pôdorys má tvar gréckeho kríža                                           

*   Breuerova tlačiareň – v 17. st. chýrna tlačiareň, v ktorej vychádzali diela Tranovského, Komenského, či Masníka                                                                                                                                                      

*   Hainov dom – bývalé evanjelické lýceum,                                                                                                                       

*   Mariássyho dom – zaujímavé nádvorie s obojstrannými loggiami a arkádami         

*   Krupekov dom – neskorogotický, z druhej polovice 15. st.                                                         

*   Spillenbergov dom – patril slávnej lekárskej rodine, pôvodne gotický

*   Bývalý mestský hostinec – v prvej polovici 19. st. adaptovaný na divadlo a spoločenskú sálu dnes reštauračné divadlo,                                                                                                                                             

*   Gymnázium – budova v elektickom štýle z r. 1913 – 1915

*   Bývalý kláštor minoritov – starý, budova je vstavaná do mestských hradieb pri tzv. Poľskej bráne

*   Starý kostol minoritov – gymnaziálny - v minulosti známy aj ako „čierny“, je súčasťou kláštorného areálu                                                                                                                                               

*   Poľská brána s vežou – súčasť stredovekého komplexu hradieb

*   Menhardská brána – jedna zo zachovalých mestských brán

*   Múzeum Majstra Pavla z Levoče

*   Spišské múzeum

*   Dominantu Levoče tvorí aj strmý kopec s neogotickým kostolom Mariánska hora. Je to známe pútnické miesto, ktoré   každoročne navštívia tisícky pútnikov

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí, www.levoca.sk

 

  

  

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting