Home Samosprávy regiónu MAS Jablonov
Jablonov PDF Vytlačiť E-mail

 

 

Obec Jablonov patrí nepochybne k najstarším obciam na Spiši. Jej geografická poloha, rozloha, veľkosť katastrálneho územia, bohatstvo lesov, fauny a flóry ju radia medzi popredné obce stredného Spiša. Charakter a príťažlivosť obce znásobuje blízkosť takých kultúrnych, prírodných a turistických skvostov ako je Spišský hrad, Spišská Kapitula, Dreveník, Spišský salaš, Sivá Brada, či neďaleké mestá Levoča a Spišská Nová Ves, alebo Vysoké Tatry.

 

Jablonov sa prvý krát spomína v listine uhorského kráľa Bela IV. z 19. 9. 1249. V listine sa uvádza ako zem „ terra Almas“ (jabloňová zem) a raz ako obec (villa) Almas, ktorú daroval spišskému prepoštovi Matejovi Belov otec Ondrej II. Zničenú obec po tatárskom vpáde (1241 – 1242) doosídlil spišský prepošt nemeckými kolonistami, ktorým udelil práva mestečka. Mohli si zvoliť richtára a prísažných, ba v roku 1318 im udelil aj právo týždenných trhov. Lenže v roku 1388 sa Jablonovčania vzbúrili proti zemepánovi – spišskému prepoštovi. Preto ich kráľ Žigmund zbavil výsad a odvtedy sa Jablonov vyvíjal už iba ako poddanská dedina. Patril spočiatku spišskému prepoštovi a kapitule, koncom 18. storočia sa stal majetkom spišského biskupstva. Jablonov bol fíliou katedrálneho kostola sv. Martina na Spišskej kapitule. Vzhľadom k jeho blízkosti k obci nebol v obci postavený chrám, až v roku 1827. Zasvätený bol sv. Márii Magdaléne. Nie je vylúčené, že v obci stála predtým kaplnka zasvätená tejto svätici. Ináč si totiž len ťažko vysvetliť, prečo sa obraz sv. Márie Magdalény dostal do pečatného poľa obecného typária Jablonova, ktoré si obec dala vyrobiť už v roku 1788. 

 

Jablonov leží v Hornádskej kotline na južnom okraji Levočských vrchov v doline Vavrincovho potoka. Nadmorská výška v strede obce je 480 m n. m. Obec je doložená z roku (1235) 1249 ako Almas a je to klasická potočná radová dedina. Domy sú štítmi orientované na os, stavané pri potoku v údolí. V obci je slušná občianska a technická vybavenosť. Prevláda  tu  poľnohospodárska činnosť.  

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.jablonov.sk

 

 

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting