Home Samosprávy regiónu MAS Dúbrava
Dúbrava PDF Vytlačiť E-mail

Dúbrava leží v Hornádskej kotline na západnom úpätí Braniska. Nadmorská výška v strede obce je 620 m n. m. Obec je doložená z roku 1293 ako Dubra, neskôr ako Dobroua, Dubraua (1300), Dubrava (1773); maďarsky Dubrava, Szepestölgyes, nemecky Dubravetz.

Obec sa spomína v roku 1293 a patrila panstvu spišského hradu. V roku 1605 mala obec 5 domov, v roku 1785 mala 36 domov a 245 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 422 obyvateľov. V roku 1937 bolo v Dúbrave 76 domov s 387 obyvateľmi. Koncom 18. storočia pracovala v obci sklárska huta.

Ako osada Dobra sa spomína prvýkrát v roku 1293. Od roku 1300 sa užíva dnešný názov Dúbrava, čo je zrejme odvodené od dubového hája. V minulosti bola súčasťou panstva Csákyovcov, významného rodu, sídliaceho na Spišskom hrade.

 

Prvá škola bola v Dúbrave postavená v roku 1813, nová škola v roku 1907. Do priestorov kultúrneho domu, postaveného v rokoch 1985-1990 presťahovali základnú školu v roku 1996 a v roku 2001 aj materskú školu. Sídli v ňom aj obecný úrad.

 

Prvé zmienky o hasičskom spolku sú z rokov 1917-1920. Oficiálne bol Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý tu pôsobí aj v súčasnosti, založený v roku 1937.

 

Športový život začal v roku 1967 založením futbalového oddielu.

 

Z remeselných profesií tu v minulosti prevládalo kamenárstvo, dnes ponúka svoje služby Drevovýroba - porez dreva. Agrofarma s.r.o. Dúbrava sa zaoberá chovom dobytka a oviec.

Súčasťou katastra je chránené územie Rajtopíky (NPR) - skalné mesto s rozlohou 119,67 ha.  

 

Na vyšnom konci vyviera výdatný prameň kvalitnej pitnej vody, ktorým je zásobená nielen Dúbrava, ale aj mesto Spišské Podhradie. Traduje sa, že kedysi bola odtiaľ vedená voda drevenými rúrami až na Spišský Hrad. Z ďalších zdrojov sú zásobované obce Granč-Petrovce a Harakovce.

 Kultúrno - historické zdroje:

 

Rímsko - katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, 17. storočie            

Na základoch pôvodného kostola, o ktorom niet písomných dokladov, posvätili v rokoch 1653-1654 Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý vysvätil spišský prepošt Juraj Bársony. Boli v ňom tri oltáre: oltár sv. Jána Krstiteľa (v súčasnosti je v umelecko-historickej expozícii Východoslovenského múzea v Košiciach), oltár Panny Márie a oltár sv. Mikuláša. Bol tu aj vzácny rímsky misál, vytlačený v roku 1574 v Benátkach gotickými literami. Na kostolnej veži boli štyri zvony. Pri veľkom požiari v roku 1838 vyhorela vrchná časť kostola i veže a celý vyšný koniec obce. Kostol bol neskôr opravený a v roku 1926 bola veža obnovená z milodarov amerických krajanov. V roku 1968 bol kostol prestavaný do súčasnej podoby. Neďaleko obce stála kaplnka pri „kyslej vode” (minerálna voda s vysokým obsahom železa), ktorú dal postaviť farár Ján Czabafy. V roku 1809 pri prietrži mračien do kaplnky udrel blesk a celú ju zničil.

 

Súčasnosť

 

Obec patrí od roku 1997 pod okres Levoča, ktorý je súčasťou Prešovského kraja. Motoristom je prístupná z trasy E50(18) (Levoča - Prešov) cez horský prechod Branisko a odbočkou na Harakovce, s pokračovaním do Dúbravy, kde cesta končí.

Katastrálne územie má plochu 960 ha, z toho 484 ha tvoria lesy, bohaté na diviačiu, srnčiu a jeleniu zver. Je to vyhľadávaná hubárska oblasť. Pokojné prostredie je vhodné na oddych a turistiku, ponúkajú sa možnosti na rozvoj agroturistiky a agropodnikania.

 

Z významnejších objektov v obci možno uviesť obecný úrad, kultúrny dom, materskú školu a základnú školu i požiarnu zbrojnicu. Je tu zriadená vývarovňa stravy, práčovňa a stredisko zemných prác, ktoré tvoria oblasť podnikateľských aktivít obce.

 

Pohostinské služby poskytujú Pohostinstvo pod Braniskom a Šport klub. Ubytovanie je možné v Motoreste Branisko, vzdialenom asi 10 kilometrov od obce. Obec susedí s obcami Harakovce, Olšavka a Slatvina. Neďaleko obce sa nachádzajú významné historické pamiatky: Spišský hrad, Spišská Kapitula, ranogotický kostolík v Žehre, kostol s románskou rotundou v Bijacovciach, kostolík s renesančnou vežou v Harakovciach a Štátna prírodná rezervácia Dreveník.

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.dubrava.ocu.sk

Chov rýb: Ondrej Hovančík 0903 642 460

Chov rýb a príprava špecialít: Radoslav Pitko 0948 000 934

 

      

 

  

  

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting