Home Samosprávy regiónu MAS Dlhé Stráže
Dlhé Stráže PDF Vytlačiť E-mail

Dlhé Stráže ležia v juhozápadnej časti Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Nadmorská výška v strede obce je 610 m n. m. a v chotári 510 – 740 m n. m. Starú slovenskú obec kolonizovali v 2. polovici 13. storočia Nemci. Obec je doložená z roku 1278 ako Bicere, neskôr ako Landvar (1317), keď v roku 1317 kráľ Karol Róbert potvrdil a obnovil práva spišských Nemcov, uvádza Dlhé Stráže ako „Curia Landvardi“, teda Landvardov dvor, Bicir (1360), Pecher alias Lengvarth, Langwarthdorf (1407), Bychir (1411), Langwarthdorf (1424), Lengwarti (1773), Dlhé Stráže (1948); maďarsky Léngvárt; nemecky Lingwart.

V roku 1317 obec bola majetkom Levoče, v roku 1360 ju kúpili Iliašovce. V prvej polovici 14. storočia sa Dlhé Stráže dostali do vlastníctva jednej rodiny z Vlkovej. Ide o rodinu Mikuláša Goblinovho syna. Po zmene niekoľkých majiteľov sa v 16. storočí znova stala vlastníctvom Levoče.

V roku 1667 mala 6 poddaných a 6 želiarov, v roku 1787 mala 20 domov a 124 obyvateľov, v roku 1828 mala 19 domov a 175 obyvateľov.

O obyvateľoch Dlhých Stráži sa dozvedáme z urbára z roku 1772. Vtedy žili v obci 16 poddaní - gazdovia a 1 želiar. Mali pomerne slušné hospodárstva. Dlhé Stráže nepostihlo vysťahovalectvo. V rokoch, keď iné obce sa zmenšovali, Lengvarty sa rozrastali. V roku 1921 mali už 231 obyvateľov, v roku 1940 ich bolo 196, v roku 1948 už 315 a v 60. rokoch počet obyvateľov prekročil číslo 400. JRD bolo založené v roku 1959, čím sa od roku 1848 slobodní gazdovia opäť stali zamestnancami poľnohospodárskeho podniku. Rozrástla sa jednak samotná obec, jednak rómska osada nad ňou.

 

Kultúrno - historické zdroje: 

1. Kostol rímsko-katolícky sv. Juraja z čias okolo roku 1800, gotická socha z polovice 14. storočia, bol zväčšený a opravený v roku 1989.

 

 

Turistické atrakcie:

 

Obec bola prevádzkovateľom tzv. Ekosalaša, ktorý ponúkal relax v prírode a možnosť pestovať turistiku Jeho činnosť však bola v posledných rokoch pozastavená. Súkromní prevádzkovatelia dnes poskytujú v obci kadernícke služby, opravu motorových vozidiel a opravu elektrických spotrebičov.

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.dlhestraze.sk

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting