Home Samosprávy regiónu MAS Bugľovce
Bugľovce PDF Vytlačiť E-mail

Bugľovce ležia v severnej časti Hornádskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 460 m n. m. a v chotári 450 – 625 m n. m. Obec je doložená z roku 1335. Založil ju levočský pisár Gublius a jeho brat Terman, ktorí dostali v roku 1258 od Bela IV. v chotári obce Trsťany 4 poplužia predtým osídlenej, ale medzičasom opustenej zeme. Spomína sa aj roku 1280.

Pôvodná  architektúra spišských vidieckych domov   sa zachovala aj v Bugľovciach. Ulicová zástavba je z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Charakterizujú ju zrubové trojpriestorové domy, omazané a obielené, pod sedlovými strechami so štítom, kabrincom, hálkou a podlomenicou. Hospodárske budovy sú v uzavretom dvore. Pred domami pri predzáhradkách sú zrubové omazané a obielené sypance s voľne nasadenými sedlovými šindľovými strechami. Z prvej polovice 20.storočia sú murované trojpriestorové domy podpivničené s podstreším, využitým ako skladovací priestor. Sedlové strechy, krytina tvrdá, na fasádach znaky secesie. Po roku 1945 murované domy so štvorcovým pôdorysom i s manzardami pod stanovými strechami aj mimo intravilánu.  

V neskoršom feudalizme bola poddanskou roľníckou obcou viacerých zemepánov. Obec mala vždy poľnohospodársky ráz, tento charakter ostal typický aj v súčasnosti. Miestne obyvateľstvo sa venuje chovu dobytka a oviec. Udržiavané pasienky v malebnom kraji pod Spišským hradom poskytujú návštevníkom neopakovateľné pohľady a relax. 

Dobrá poloha obce  Bugľovce v blízkom susedstve  prírodných  a kultúrnych pamiatok ju predurčujú pre rozvoj cestovného ruchu.  

   

Kultúrno - historické zdroje obce:

 

Katolícky kostol - secesná stavba, inšpirovaná barokovými prácami, obdĺžniková  s murovaným štítom, nadstavanou vežou, ktorá je zakončená ihlancom, 1928. 

 

Obec je dobrým východiskom na vychádzky v nenáročnom teréne.  Severovýchodne od obce sa nachádza  známe  Baldovské žriedlo. Ide o chránené územie PHO minerálnych prameňov.

Z obce vedie málo frekventovaná cesta cez Baldovce priamo na Spišskú Kapitulu - pamiatku svetového kultúrneho dedičstva. 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí www.buglovce.sk



 

 

 

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting