Home Archív úvodnej stránky
Stretnutie starostov obcí levočského regiónu k prístupu LEADER PDF Vytlačiť E-mail

 

Prvé pracovné stretnutie starostov levočského regiónu v roku 2007 sa uskutočnilo dňa 23. januára na podnet riaditeľky Centra prvého kontaktu (CPK) Levoča – pani Ing. Andrey Hradiskej. Stretnutie sa uskutočnilo v spolupráci s mestom Levoča.

Na úvod starostov obcí privítal primátor mesta Levoča a vyjadril presvedčenie o vzájomnej spolupráci v nastávajúcom období.

Na stretnutí sa zúčastnil aj pán Miroslav Čurilla, poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a člen komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri PSK. Starostom podal základné informácie o aktivitách komisie, i o jeho úlohe v tejto komisii a vyzval obce k vytvoreniu partnerstva s odkazom na prístup LEADER.

Jednou z prednášajúcich bola aj Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka pedagogicko – psychologickej poradne s centrom výchovnej a psychologickej prevencie, ktorá priblížila starostom programovacie obdobie na roky 2007 – 2013 a využitie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Jedným z bodov programu bola aj prezentácia programu Leader. Ing. Hradiská v nej ponúkla základné a najdôležitejšie informácie týkajúce sa prístupu Leader. Poukázala na nutné prepojenie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí regiónu Levoča, nie len v oblasti cestovného ruchu. Poznamenala, že i Mesto Levoča bude musieť pre najbližšie obdobie aktualizovať vlastnú PHSR s prepojením na aktivity obcí celého regiónu. Podkladom pre dobre vypracované plány môže byť práve spoločná stratégia územia, z ktorej je možné vybrať potrebné informácie pre každú obec. A to zvlášť bez ďalších zbytočných nákladov pre ich spracovanie komerčnými, či nekomerčnými organizáciami.

Po prezentácii bol v rámci diskusie vytvorený priestor pre otázky starostov, na ktoré odpovedala Ing. Hradiská. Výsledkom diskusie bolo jednohlasné schválenie účasti všetkých obcí na tvorbe spoločnej rozvojovej stratégie podľa princípu Leader.

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting