Home
Pracovné stretnutie s českou MAS PDF Vytlačiť E-mail


V rámci projektu „Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“ sa organizácia CPK Levoča okrem iného snaží o formovanie miestnej akčnej skupiny v okrese Levoča a súčasťou takejto činnosti je aj nadviazanie kontaktu s inými miestnymi akčnými skupinami buď na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Rozvoj partnerstva a spolupráce, či výmena skúseností sú nevyhnutným predpokladom kvalitného fungovania takéhoto spoločenstva.

Preto dňa 17.08.2007 prijala pani riaditeľka Ing. Andrea Hradiská návštevu z Rymařova. Išlo o miestnu akčnú skupinu (MAS) vytvorenú v ČR, pre ktorú bol na tento deň pripravený bohatý program.

Začiatok stretnutia sa konal v malej zasadačke MsÚ Levoča, kde prebehla komunikácia odborníkov pre regionálny rozvoj. V prvom rade nám českí partneri objasnili aké je fungovanie metódy Leader a aké sú možnosti financovania rozvojových aktivít územia z fondov EÚ v ČR. K tomu pridali informácie o vzniku a fungovaní ich miestnej akčnej skupiny, ktorá má už formálny charakter – pôsobí ako Občianske združenie. Ďalej pani riaditeľka Ing. Andrea Hradiská vysvetlila ako sa u nás aplikuje metóda typu Leader a ako realizujeme formovanie MAS v našom území. Následne boli naši českí partneri pri malom občerstvení formou elektronickej prezentácie oboznámení s územím okresu Levoča, kde boli vykreslené základné údaje, charakteristiky aj konkurenčné výhody územia.

Po tomto vstupe bola pripravená návšteva vo Vyšných Repašoch, kde pani starostka Žofia Kurucová zorganizovala vystúpenie miestnych detí, ktoré nám zaspievali z piesní svojej obce a ponúkli nás koláčmi z ich kuchyne. Súčasťou návštevy bola výstava výrobkov miestnych zručných ľudí, kde figurovali obrazy, kroje, krojové bábiky, výšivky, a pod. Podobnú výstavu pripravil aj starosta obce Jablonov Jozef Molčan, za čo sme im veľmi vďační. Pracovný obed na „Salaši“ sa niesol v príjemnej atmosfére, po ňom však už nasledoval program akcie TAJOMNÁ LEVOČA. Dátum ďalšieho pracovného stretnutia bude upresnený v priebehu mesiaca október.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting